Retningslinjer for brugerbetaling på socialområdet

Hvis du bor i botilbud eller benytter socialt dagtilbud i Helsingør Kommune, er der regler for, hvad du skal og må betale selv.

Hvis du har en funktionsnedsættelse, så skal kommunen hjælpe med at kompensere for din funktionsnedsættelse. Samtidig skal du, som andre borgere, selv bidrage til at dække dine udgifter.

I retningslinjer for brugerbetaling på socialområdet kan du læse om, hvad du selv skal betale, og hvad dit botilbud eller dagtilbud skal betale. 

Læs retningslinjer for brugerbetaling på socialområdet

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os