Demens

Har du selv, en pårørende eller en ven fået en demensdiagnose eller viser tegn på demens?

Så kan du få information, rådgivning og støtte hos demenskoordinatoren.

Læs også demenshandlingsplanen

Luk alle
Åben alle

Du er velkommen til at ringe til demenskoordinatoren, som kan vejlede dig eller henvise til andre relevante personer i kommunen, patientforeninger m.m.

Læs om pårørenderådgiveren, som har tilbud for pårørende til personer med demens

Personer med en demenssygdom tilbydes socialt samvær, aktiviteter og vedligeholdende træning i demensdagcenter på plejehjemmet Falkenberg og i Mødestedet på Montebello.

Læs om dagcentertilbud til borgere med demens

Derudover har Frivilligcenter Helsingør en række aktiviteter, der er tilrettelagt, så det giver mulighed for at personer med demens og deres pårørende kan være sammen i trygge og meningsfulde aktiviteter i naturen og gennem kultur.

Symptomerne kommer ofte snigende og udvikler sig forskelligt fra person til person.

De ydre kendetegn på demens kan være, at der over tid udvikles:

  • Forringet hukommelse.
  • Nedsat evne til at orientere sig i et ellers velkendt miljø.
  • Tendens til at miste overblikket.
  • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale.
  • Problemer med sproget.
  • Ændret personlighed og væremåde.
  • Vanskeligheder med at udføre dagligdags gøremål, fx madlavning og overskue penge og telefonbetjening.

Demenskoordinatoren

Forebyggelse og Visitation
Sundtoldvej 2
3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 30 56
Send sikker mail