Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand

Byrådet har besluttet at udarbejde en Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand.

Projektområdet for helhedsplanen omfatter Hornbæk Havn, Øresundsvej, Sunspot og strandarealerne mellem Østerbækken og Vesterbækken.

Læs mere om Helhedsplanen for Hornbæk Havn og Strand

Helhedsplanen skal være en fælles plan med plads til alle interessenter. Planen skal imødekomme lokale udviklingsønsker, værne om naturværdierne og samtidig understøtte ambitionen om Hornbæk som international turismeby.

Helhedsplanen får fokus på tre ting

Helhedsplanen skal balancere de mange interesser i området, og planen skal derfor have fokus på tre ting:

  • Havnen: Indretning af havnens landarealer herunder: Bebyggelsens skala og funktioner, trafikafvikling, parkering og bådopbevaring.
  • Stranden: Forslag til landskabelig bearbejdning af strandarealerne under hensyn til naturværdierne. Fokus på ankomst og forbindelser.
  • Stier og byrum: Bedre kobling mellem byen og havnen/stranden med rekreative stiforløb og byrum til ophold. Opgradering af den øst-vest gående Nordkyststi (national cykelrute). Fokus på Øresundsvejs og havnearealernes rolle som byrum, med plads til gående, cyklende og bilister.

BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Skriv sikkert til os
Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB