Råd og andre udvalg

Arkitekturråd

Tre eksterne arkitektfaglige eksperter skal i 2022-24 rådgive politikere og administration i forbindelse med byudviklingen ved 2-3 årlige temamøder.

Læs mere

Bystrategisk Partnerskab Helsingør

Partnerskabet skal varetage det strategiske samarbejde mellem Helsingør Kommune og Boliggården omkring udviklingen af by- og boligområder i Helsingør by.

Læs mere

Dialogforum for almene boliger

Dialogforum varetager dialog og samarbejde mellem de lokale boligorganisationer og Helsingør Kommune.

Læs mere

Grundlisteudvalget

Hvert fjerde år indstiller Grundlisteudvalget nævninge og domsmænd (lægdommere) til Østre Landsret. Næste gang du kan søge er efteråret 2026.

Læs mere

Handicaprådet

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap.

Læs mere

Idræts- og Fritidsforum

Forummet rådgiver Helsingør Kommune i spørgsmål om den frie folkeoplysende virksomhed.

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådet

Trafiksikkerhedsrådet er pr. 31. december 2021 nedlagt. Dette er i forbindelse med besparelser politisk besluttet på Byrådsmøde 20. december 2021.

Læs mere

Udsatterådet

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune og er et rådgivende organ for det politiske niveau.

Læs mere