Idræts- og Fritidsforum

Forummet rådgiver Helsingør Kommune i spørgsmål om den frie folkeoplysende virksomhed.

Medlemmer af Idræts- og Fritidsforum:

Udvalgets formål er at rådgive Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidsudvalg.

Udvalget rådgiver i spørgsmål om den frie folkeoplysende virksomhed samt fremmer synspunkter om det samlede idræts- og fritidslivs ønsker og behov.

Udvalget skal endvidere styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet. .

Idræts- og Fritidsforum er høringspart i – og kan stille forslag til:

  • Ændringer, udvikling samt udmøntning af Idræts- og Fritidspolitikken.
  • Budget samt fordeling af beløbsrammer for idræts- og fritidsområdet.
  • De overordnede rammer for fordeling af tilskud, herunder gebyrordning.
  • De overordnede rammer for fordeling – og udlån af kommunale lokaler.


Idræts- og Fritidsforum kan træffe beslutning om:

  • Tildeling af støtte fra den lovpligtige udviklingspulje til foreninger og selvorganiserede grupper.
  • Indsendelse af foreningsindberetning.
  • Afgrænsning mellem folkeoplysningslovens to foreningstyper.
  • Godkendelse af foreninger jævnfør bestemmelserne i folkeoplysningsloven.

2024:

26. marts kl. 17:00

11. juni kl. 17:00

24. september kl. 17:00

10. december kl. 17:00

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt