Seniorrådet

Om Seniorrådet

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg og byråd, som vedrører ældre. Se Seniorrådets mødeplan.

Læs mere

Læs referater fra Seniorrådets møder

Læs de nyeste referater fra Seniorrådets møder.

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet

Læs om formål med Seniorrådet, Seniorrådets sammensætning og økonomi med mere.

Læs mere

Forretningsorden for Seniorrådet

Læs Seniorrådets forretningsorden.

Læs mere