Det Grønne Råd

Der er fire møder i Det Grønne Råd hvert år. Møderne er så vidt muligt den sidste torsdag i februar, maj, september og november. Det Grønne Råd hed tidligere 'Naturgruppen'.

Medlemmer:

 • Mette Lene Jensen, formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget, formand for Det Grønne Råd.
 • Christian Rørdam, Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør.
 • Jørgen Hansen, Dansk Ornitologisk Forening, DOF Nordsjælland.
 • Mogens Aarsleff Hansen, Lokal Agenda 21 forening, Helsingør.
 • Niels Jakob Larsen Olsen, Nordsjællands Landboforening
 • Kristina Kongsted, Friluftsrådet, Nordsjælland.
 • Torben Hoch, Naturstyrelsen Sjælland.
 • Thor Hjarsen, Hellebæk Kohaves Venner.
 • Nikolaj Brejl, Nordsjællands Park og Vej.
 • Annemarie Westh Jepsen, Center for By, Land og Vand.
 • Eva Tørning Svendsen, Center for By, Land og Vand, sekretær for Det Grønne Råd.

Kontaktperson til Naturgruppen: Eva Tørning Svendsen, evasv@helsingor.dk, telefon 49 28 25 81.

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater

Det Grønne Råds formål

 • At give foreningernes repræsentanter mulighed for, over for Helsingør Kommune, at påpege belastninger af natur og miljø, som foreningerne mener, er problematiske eller at påpege forhold, der kan forbedres.
 • At give foreningerne mulighed for at fremsætte ideer og forslag til forbedring af miljø, natur og friluftsliv i Helsingør Kommune.
 • At give foreningernes repræsentanter mulighed for i øvrigt at drøfte planlægningen for Helsingør Kommune med repræsentanter for kommunen.
 • At give Helsingør Kommune mulighed for at drøfte ideer eller emner med de organisationer, der er repræsenteret i Det Grønne Råd.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.