Sådan indretter du standpladser

Vejledning til etageboliger og tæt/lav-bebyggelser, der ønsker at etablere fælles standpladser til affaldsbeholdere eller nedgravede affaldsløsninger.

I skal søge om byggetilladelse, hvis I skal etablere affaldsgårde med tag eller nedgravede affaldsløsninger.

Søg byggetilladelse via Byg og Miljø

Affaldsgårde - med og uden tag – og andre standpladser skal altid overholde kravene i Brandteknisk vejledning nr. 29. Vejledningen kan købes via Dansk Brandsikrings Institut.

Center for By, Land og Vand vejlede om brandsikring. Kontakt derfor centret, hvis du har spørgsmål. Affaldsgårde uden tag skal ikke have en byggetilladelse, men hvis der opstilles mange containere i klynger eller serie, skal der dog laves brandhæmmende vægge mellem disse. 

Affaldsløsningerne skal altid placeres på egen matrikel. Det er ikke tilladt at benytte offentlig vejareal eller P-pladser til standpladser/affaldsløsninger.

Husk at tænk på redningsveje og tilstrækkelig P-areal, hvis der inddrages areal til standplads på egen matrikel. Trafiksikkerhed ved placering og tømning af containere og nedgravede løsningerne skal også tilgodeses.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.