Handicap og socialpsykiatri 18+

Mistrivsel i dagligdagen

Helsingør Kommune driver eller samarbejder med en række gode initiativer, som du frit kan opsøge, og som kan hjælpe dig, hvis du ikke trives.

Læs mere

Behov for en særlig social indsats

Der er forskellige indgange til at få rådgivning og hjælp fra Helsingør Kommune, hvis du er over 18 år:

Læs mere

Socialpædagogisk støtte eller vejledning

Hvis du har betydeligt behov for støtte til at klare hverdagens gøremål kan Helsingør Kommune måske bevilge socialpædagogisk vejledning til dig.

Læs mere

Beskyttet beskæftigelse

Læs om de tilbud vi har til dig, som har brug for beskæftigelse under særlige vilkår.

Læs mere

Væresteder og dagtilbud

Der er forskellige muligheder for aktiviteter om dagen i væresteder eller aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud).

Læs mere

Hjemløs

Helsingør Kommune har en række indsatser målrettet hjemløse.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Pårørende og netværk er vigtige ressourcer i det samarbejde, som Helsingør Kommune og borgerne indgår i.

Læs mere