Støtte til ledsagelse, merudgifter eller BPA

Hvis du har en funktionsevnenedsættelse kan du måske have behov for ledsagelse, BPA eller støtte til merudgifter.

Merudgifter

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Læs mere

Støtte til ledsagelse

Har du en funktionsnedsættelse, og har du brug for at en til at ledsage dig til aktiviteter uden for hjemmet, kan du søge om en ledsageordning. Du skal være mindst 11 og højst 66 år, når du søger.

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Du kan søge om tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af dine egne hjælpere til fx pleje og ledsagelse, hvis du har et betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap.

Læs mere