Samarbejde med pårørende

Pårørende og netværk er vigtige ressourcer i det samarbejde, som Helsingør Kommune og borgerne indgår i.

Pårørenderåd

Der er pårørenderåd på de sociale botilbud, hvor borgerne har størst behov for hjælp og har svært ved selv at være repræsenteret i et beboer/brugerråd. Pårørenderådene samarbejder med ledelsen af tilbuddet om at varetage beboernes interesser. Der er pårørenderåd på Kronborghus og Kronborgsund, Boligerne på Vinkeldamsvej 12-19 og Boligerne Anna Anchersvej 23-43. 

Link til boligtilbud

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os