Rådgivning og støtte

Familierådgivningen

Familierådgivningen vejleder og rådgiver familier med børn, hvor børnene har psykiske eller sociale vanskeligheder.

Læs mere

Din side - Børn og unge

Er du under 18 år, og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det svært? 

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningen (PPR)

Børne- og Ungerådgivningen (PPR) tilbyder rådgivning børn i alderen 0-18 år.

Læs mere

Børn med handicap

Har du et barn med handicap, kan du søge hjælp.

Læs mere

Anonym rådgivning for familier

Du kan kontakte den anonyme rådgivning via telefon.

Læs mere

Lettere behandling til børn i psykisk mistrivsel

Børne- og Ungerådgivningen tilbyder lettere behandling til børn i psykisk mistrivsel uden diagnoser, der giver funktionsnedsættelser i hverdagen.

Læs mere

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Er dit barn ramt af en erhvervet hjerneskade, er du velkommen til at kontakte en fagperson i vores Hjerneskadeteam.

Læs mere

SSP - Unge med problemer

Målgruppen for SSP er alle børn og unge op til 25 år.

Læs mere

Støtte til veteraner

I Helsingør Kommune udviser vi anerkendelse og støtte til kommunens veteraner og deres pårørende.

Læs mere

Underretning - hvis du er bekymret for et barn eller en ung

Bekymring om mistrivsel, vold eller seksuelle overgreb mod børn skal indberettes.

Læs mere

Ungeværftet - Hjælp til unge og forældre

Ungeværftet er et gratis forebyggende samtaletilbud til unge og forældre, der bor i Helsingør Kommune.

Læs mere

Familiebehandling 0-6 år

Småbørnshuset er Helsingør Kommunes tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år og gravide.

Læs mere