Underretning - hvis du er bekymret for et barn eller en ung

Bekymring om mistrivsel, vold eller seksuelle overgreb mod børn skal indberettes.

Hvis du har mistanke om eller kender til børn eller unge, der kan have brug for hjælp eller støtte, er du forpligtet til at gribe ind ved at underrette Familierådgivningen i Helsingør Kommune. Der kan være tale om vold, seksuelle overgreb eller mistrivsel af andre årsager.

Hvis Helsingør Kommune kender din identitet, vil du som udgangspunkt ikke være anonym i forhold til dem, du oplyser om. Det betyder, at familien har ret til at få at vide og bliver oplyst om, hvem der har underrettet.

Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke identificerer dig ved kontakten til Familierådgivningen.

Underretning om udsatte børn/unge (Anonym)

Underretning om udsatte børn/unge (Ikke-anonym)

Hvis du ikke er anonym, vil du senest seks hverdage fra modtagelsen af underretningen modtage en bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal oplyse eller underrette om et barn eller en ung, kan du kontakte Familierådgivningen på tlf: 49 28 28 28 for uforpligtende vejledning. Du kan også kontakte en relevant skole eller daginstitution for at få vejledning.

Når Familierådgivningen har modtaget din underretning, undersøger en rådgiver sagen for at skabe sikkerhed for barnet eller den unge.

Udenfor kommunens åbningstid kan du kontakte Nordsjællands politi på telefon: 49 27 14 48. Politiet vil sætte dig i forbindelse med Den Sociale Døgnvagt.

Er det akut?

I akutte tilfælde, der kræver øjeblikkelig indsats, skal du kontakte Nordsjællands Politi enten på 112 eller 49 27 14 48.

For yderligere information om underretninger læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør 

For generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf. 49 28 21 16.

Borger: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier
Virksomhed: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier