Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Er dit barn ramt af en erhvervet hjerneskade, er du velkommen til at kontakte en fagperson i vores Hjerneskadeteam.

I Hjerneskadeteamet får du information om mulighederne for støtte, rådgivning og hjælp til dit barn. Ved behov kan du blive henvist til en anden relevant fagperson.

Hjerneskadeteamet er et særligt team af professionelle, der er tværfagligt sammensat. Hjerneskadeteamets opgave er konkret at varetage rehabilitering og genoptræning af børn eller unge med erhvervet hjerneskade – eller at være sparringspartnere med de fagpersoner, der er omkring dit barn.

Hjerneskadeteamet består af:

  • Socialrådgiver.
  • Fysio- og ergoterapeut.
  • Tale-høre konsulent.
  • Psykolog.
  • Sundhedsplejerske.

Hvis dit barn har en dokumenteret erhvervet hjerneskade, sammensættes der et tværfagligt team omkring dit barn.

Det tværfaglige team

  • Teamet sammensættes efter dit barns og jeres families behov.
  • Teamet hjælper med at skabe et sammenhængende forløb for dit barn i samarbejde med jer som forældre – og på tværs af afdelinger i Helsingør Kommune – særligt i forhold til dagtilbud og skole.

Børn og unge der har fået en hjerneskade fx ved slag mod hovedet, en ulykke eller ved sygdom.

Hospitalet har ansvaret for den nødvendige behandling af dit barn, når det er indlagt.

Vi anbefaler, at du som forældre tidligt i forløbet kontakter Familierådgivningen i Helsingør Kommune. I Familierådgivningen kan du få råd og vejledning om mulighederne for støtte i forbindelse med indlæggelsen og det efterfølgende forløb.

Når dit barn udskrives fra hospitalet eller evt. fra et rehabiliteringscenter, overtager Helsingør Kommune ansvaret for barnets genoptræning og rehabilitering.

Når dit barn er indlagt, er det Hjerneskadeteamets opgave at:

  • Skabe overblik over, hvilke samarbejdspartnere, der skal involveres omkring jeres barn.
  • Koordinere det videre forløb. Denne koordinering starter før jeres barns bliver udskrevet.

Hjerneskadeteam

Socialrådgiver i Specialteamet Pia Viborg
Familierådgivningen
Tlf. 41 86 92 47

Psykolog Ingelise Kristensen
Børne- og Ungerådgivningen
Tlf. 25 51 23 15

Fysioterapeut Gitte Dieter Kristensen
Sundhedstjenesten
Tlf. 41 86 98 68

Ergoterapeut Laura Sigvardt
Sundhedstjenesten
Tlf. 25 31 3 321

Ledende tale-og høre konsulent Lisa Benth Pedersen
Børne- og Ungerådgivningen
Tlf. 25 31 26 84

Souschef og sundhedsplejerske Lilly Wulff
Sundhedstjenesten
Tlf. 25 31 27 41

Familierådgivningens Råd og Vejledning
Tlf. 25 31 33 93

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør 

For generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf. 49 28 21 16.

Borger: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier
Virksomhed: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier