Tilbud til spæd- og småbørn

Sundhedsplejersken støtter, vejleder og videregiver viden og erfaring til forældrene, så de får den bedst mulige start som familie.

Når dit barn begynder i skolen, møder du Sundhedsplejen igen.

Din jordemoder kan med dit samtykke henvise til sundhedsplejen allerede i gravidteten.

Jordemoderen kan henvise hvis:

 • der er eller har været svære omstændigheder i dit eller din partners liv. Det kan være særlige sociale forhold, mangel på støttende netværk, alvorlige livskriser eller tab, psykisk eller fysisk sygdom eller andre ting.

Når Sundhedsplejen modtager en henvisning fra din jordemoder, drøfter et visitationsudvalg, hvilken støtte du/I kunne tilbydes. Det kan fx være hyppigere besøg ved sundhedsplejerske, deltagelse i gravidgruppe eller henvisning til anden fagperson, fx psykolog eller socialrådgiver.

Ved efterfølgende hjemmebesøg af sundhedsplejersken og evt. anden fagperson, drøftes og afklares det nærmere sammen med dig/jer hvilken støtte, I har behov for.

Du kan også selv som gravid kontakte sundhedsplejen for et graviditetsbesøg.

 

 

 

Når du har født og er kommet hjem fra hospitalet, kontakter sundhedsplejersken jer inden for få dage og tilbyder at besøge jer.

Hvis du/I kommer hjem inden for tre døgn, tilbyder sundhedsplejersken jer et barselsbesøg på 4. eller 5. døgn efter fødslen. I besøget vil sundhedsplejersken undersøge barnet og have fokus på:

 • Får jeres nyfødte barn nok at spise.
 • Er amningen kommet godt i gang.
 • Er jeres barn evt. ved at udvikle gulsot.
 • Hvordan I har det som mor/far/familie efter fødslen.

Besøg i hjemmet efter barselsbesøget

I tilbydes fem til seks besøg i jeres barns første leveår. Derudover kan der gives ekstra besøg, hvis der er behov for det.

Sundhedsplejerskens opgave er:

 • At vejlede og støtte jer i forhold til jeres nye familiesituation.
 • Sundhedsplejersken vil undersøge og vurdere jeres barns vækst, trivsel, udvikling og sparre med jer omkring dette.
 • Typiske temaer kunne være amning, kontakt og tilknytning til jeres barn, motorisk og social udvikling, søskende, sygdom, søvn, mad og trivsel hos jer som forældre og andet.

Hvis du ønsker det, kan du blive tilbudt en mødregruppe, når du har født.

En mødregruppe består normalt af seks til otte nybagte mødre fra lokalområdet. Du kan kontakte din sundhedsplejerske, hvis du vil tilknyttes en mødregruppe. Der er også mulighed for at blive tilmeldt en gruppe allerede i graviditeten. Så skal du/I tilmelde jer en Forældregruppe. 

Er du ramt af tristhed uden helt at forstå hvorfor?

En fødselsdepression er en følelsesmæssig tilstand, hvor du - enten mens du er gravid/din kæreste er gravid eller i tiden efter fødslen – bliver trist på en måde, der bliver en belastning i jeres tilværelse.

Du kan blive ramt både som mor og far. Mødrene rammes hyppigst og op til 10-14 procent af nybagte mødre reagerer med en fødselsdepression og ca. 7-10 procent af fædrene rammes. Samtaler og åbenhed omkring dit psykiske velbefindende kan forebygge at en evt. fødselsdepression udvikler sig. Så del gerne dine tanker med din partner, nærmeste familie eller gode venner.

Sundhedsplejersken kan også hjælpe dig

Der er generelt ikke nok viden om, hvordan det kan føles at blive ramt af en fødselsdepression – og slet ikke, at fædre også rammes.

For tidligst muligt at finde de mødre og fædre, der kan have behov for støtte eller behandling, tilbyder din sundhedsplejerske screening af både mor og far for fødselsdepression ca. 2 måneder efter dit barns fødsel. Screeningen foregår ved, at I begge får udleveret et ens spørgeskema, som I besvarer hver for sig. Efterfølgende drøfter I i fællesskab og sammen med sundhedsplejersken svarene.

Ofte vil denne samtale være nok, men i nogle tilfælde vil sundhedsplejersken tilbyde ekstra besøg eller anbefale, at du også kontakter din egen læge.

Mødre kan desuden blive tilbudt at deltage i en samtalegruppe for kvinder med fødselsdepressioner.

Formålet med at deltage er, at du får mulighed for:

 • at dele bekymringer og overvejelser med andre kvinder i lignende situationer.
 • at tale om både de gode og svære ting, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn.
 • at få hjælp til at finde nye måder at håndtere evt. vanskeligheder på.

Der deltager max. seks mødre i gruppen. Gruppen ledes af en sundhedsplejerske og en psykolog. Gruppen mødes i alt syv gange af to timers varighed.

Besøg af sundhedsplejerske er et tilbud til alle familier med nyfødte børn.

Udvidet Sundhedspleje tilbydes ved behov fx hvis:

 • Der er svære omstændigheder eller vilkår i dit/jeres liv, som kan gøre det mere vanskeligt at få en god og tryg start på det nye familieliv for jer og jeres barn.
 • Udvidet sundhedspleje betyder, at du/I vil blive tilbudt hyppigere besøg af sundhedsplejersken for at give jer den bedst mulige støtte i forældreskabet.
 • Efter behov og med samtykke fra jer samarbejder sundhedsplejersken også med andre fagpersoner, fx psykolog eller socialrådgiver.

Børn født før uge 35 tilbydes et udvidet sundhedsplejetilbud. Det betyder:

 • At I kan få hyppigere besøg efter behov af en sundhedsplejerske, der har særlig viden og erfaring med for tidligt fødte børn.
 • Sundhedsplejersken kontakter jer, mens I endnu er indlagt og tilbyder jer hjemmebesøg, når I er udskrevet fra hospitalet.
 • Ved behov kan sundhedsplejersken henvise til en fysioterapeut.
 • Sundhedsplejersken har også et særligt fokus på de kommende overgange i jeres barns liv, fx ved opstart i dagtilbud. Sundhedsplejersken deltager gerne i opstartsmøde både for at vejlede jer som forældre og personalet i dagtilbuddet og for at sikre, at I og jeres barn får den bedst mulige start i de nye rammer.

Familier med småbørn er velkomne i vores Åbent hus. Der kan du få sparring og rådgivning af en sundhedsplejerske.

Husk, at du og dit barn skal være raske, når I kommer, og du bedes have en stofble med, hvis din baby skal vejes.

Tid og sted

 • Tirsdage kl. 10-12. Kulturværftet, Allégade 2, Helsingør. 
 • Fredage kl. 10-12. Kulturhus Syd, Hovmarken 7, Helsingør.

Telefonrådgivning

Sundhedstjenesten har en telefonrådgivning, som er åben på alle hverdage fra kl. 8-9. Både forældre og fagpersoner er velkomne til at ringe ved behov for sparring og rådgivning af en sundhedsplejerske. Du kan ringe på nummeret 49 28 45 10.

Sundhedstjenesten

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 33 70

Borger: Send Digital Post til Sundhedstjenesten