Tilbud til skolebørn

Sundhedsplejersken på skolen følger dit barns sundhed og trivsel gennem skoleforløbet.

Skolesundhedsplejen samarbejder med jer forældre og skolen om det enkelte barn og om generelle sundhedsfremmende aktiviteter.

Formålet med skolesundhedsplejen er at fremme sundhed og tidligt at opspore tegn på sygdom eller mistrivsel.

Hvis du eller dit barn har brug for at tale med sundhedsplejersken, er I velkommen til at kontakte sundhedsplejersken på mobil eller mail.

Kontaktoplysninger finder du på skolens hjemmeside
eller ved at ringe til Sundhedstjenesten på 49 28 33 70. Du kan også skrive til sundhedsplejersken via www.sundhedsvejen.dk, hvor du kan logge på med MitID.

Oversigt over skoler i Helsingør Kommune

Sundhedsplejersken ser eleverne i følgende klasser:

  • 0.klasse: Indskolingsundersøgelse sammen med forældre. Helbredsskema udfyldes af forældrene inden undersøgelsen.
  • 1.klasse: Børnene måles og vejes og evt. opfølgning på indskolingsundersøgelsen.
  • 5. klasse: Individuel sundhedssamtale, samt højde og vægt. Før samtalen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema i programmet Boernungeliv.dk. Spørgeskemaet handler om elevens sundhed og trivsel. Samtalen tager udgangspunkt i elevens svar. Sundhedsplejersken tilbyder også en sundhedspædagogisk aktivitet med klassen. Der vil være fokus på emner om puberteten.
  • 8.klasse: Udskolingsundersøgelse og samtale. Højde og vægt, høreprøve og synsprøve. Før samtalen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema i programmet Boernungeliv.dk. Spørgeskemaet handler om elevens sundhed og trivsel. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i elevens svar. Derud over tilbyder sundhedsplejersken også en sundhedspædagogisk aktivitet med klassen. Der vil her være fokus på ”Seksuel sundhed”.

Hvis sundhedsplejersken vurderer, at der er brug for ekstra undersøgelser eller samtaler, vil I som forældre altid blive kontaktet inden.

Sundhedsplejersken er en del af Tværfagligt Forum (TF) på skolen. Hvis drøftelsen på TF giver anledning til yderligere samtale med, eller undersøgelse af barnet, bliver I som forældre.

Du kan læse med i dit barns journal på www.sundhedsvejen.dk, hvor du kan logge på med MitID.

Når dit barn starter i skolen, bliver I som forældre bedt om at give samtykke til sundhedsplejerskens almene tilbud, som står under sundhedsplejerskens tilbud på skolen. Samtykket gælder for hele skoleforløbet. I kan altid tilbagekalde samtykket ved at give besked til sundhedsplejersken.

Sundhedstjenesten

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 33 70

Borger: Send Digital Post til Sundhedstjenesten