Behov for en særlig social indsats

Der er forskellige indgange til at få rådgivning og hjælp fra Helsingør Kommune, hvis du er over 18 år:

Besøg Åben Rådgivning på Vinkeldammens hjemmeside!

OBS: Sommerferielukket 2024 i uge 29 og 30

Hvad er Åben Rådgivning?

Åben Rådgivning er en åben indgang og et rådgivningstilbud. Du kan komme direkte ind fra gaden og medarbejderne byder på en kop kaffe og rådgiver i store og små forhold, der udfordrer din hverdag. Det er også her du skal henvende dig, hvis du ønsker at søge støtte.

Hvem er Åben Rådgivning for?

Åben Rådgivning er for dig, hvis du er over 18 år og oplever psykiske og/eller sociale udfordringer.

Hvem møder jeg i Åben Rådgivning?

I Åben Rådgivning møder du en rådgiver fra myndighedsafdelingen i Helsingør Kommune, som kender til lovgivning og kommunens områder. Du møder også en socialpædagogisk medarbejder, som kender til kommunens egne tilbud. Begge kender også til de forskellige muligheder for støtte og fællesskaber, som findes i såvel kommunalt som ikke-kommunalt regi.

Hvad kan jeg få hjælp til?

I Åben Rådgivning kan du få støtte til at opnå egne ønsker og forfølge håb og drømme.              

Medarbejderne kan rådgive dig med henblik på:

 • at afhjælpe dine presserende problemstillinger - her og nu
 • at rådgive dig om dine muligheder i kommunen
 • at hjælpe dig videre til steder, hvor du kan få den hjælp, du har brug for - det kan være gruppeforløb, foreningsliv, sociale fællesskaber
 • at hjælpe dig videre til en mere grundig undersøgelse af dit støttebehov med henblik på yderligere støtte.

Hvad kan de hjælpe mig videre til?

 • Forskellige gruppetilbud i kommunen - fx Kvindenetværksgruppe, Brugerstyret gruppe, Yngregruppe og Mandegruppe, alt efter hvad dit behov er.
 • Kommunens interne motionstilbud. Her har du nemlig mulighed for, at deltage i idræts aktiviteter alle hverdage, helt gratis.
 • Andre, som er dygtige til at hjælpe - fx Headspace eller Lær at tackle-kurser. Disse tilbud kan du også selv opsøge via nettet.
 • Frivilligcenter Helsingør , som bl.a. kan hjælpe dig med at få overblik over din økonomi og dit budget eller komme med i en forening eller et fællesskab.

Åbningstider og adresse

Vinkeldamsvej 11
3000 Helsingør

Åben Rådgivning på Vinkeldammen har åbent:

 • Tirsdag og torsdag kl. 10-12

Læs lidt mere om Råd og vejledning (servicelovens § 12) i katalog over kvalitetsstandarder for Center for Særlig Social Indsats

Andre muligheder og tilbud til dig, hvis du ikke trives i dit hverdagsliv

Så er du velkommen til at opsøge Åben Vejledning på SPUC.

Hvem er det for?

Dig, hvis du har et udviklingshandicap og oplever udfordringer i dit hverdagsliv.

Hvad er Åben Vejledning på SPUC?

Der er tilknyttet to faste vejledere, der giver råd og vejledning. Du kan fx få støtte og vejledning til:

 • økonomi og overblik - fx hvordan bruges netbank?
 • betjening af  MitID
 • forståelse for og gennemgang af post/e-boks
 • struktur i din hverdag
 • praktiske udfordringer
 • hvor du kan henvende dig vedrørende eksempelvis jobsøgning, boligstøtte, aktiviteter, fællesskaber osv. 

Hvis du har behov, kan I starte et længere målrettet samtaleforløb op. Åben Vejledning knytter sig til områder, hvor du kan være udfordret og har brug for støtte til at mestre det, du ønsker, håber og drømmer om.

Adresse og åbningstider

Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør

Torsdage kl. 15-18. Du skal ikke bestille tid, men kan bare dukke op.

--------------------------------

Læs lidt mere om Råd og vejledning (servicelovens § 12) i katalog over kvalitetsstandarder for Center for Særlig Social Indsats

Andre muligheder og tilbud til dig, hvis du ikke trives i dit hverdagsliv

Kender du til en person, som måske har behov for socialpædagogisk støtte? Så kan du tage kontakt til SKP-teamet i Helsingør Kommune. De kan opsøge borgere efter henvendelser fra behandlingssystemet, andre borgere, politi, boligselskab eller andre dele af det kommunale system.

Hvem kan SKP'erne hjælpe?

SKP’erne modtager typisk henvendelser om mennesker med sociale problemer såsom hjemløshed og/eller psykiske lidelser og misbrug af rusmidler. Borgerne har ofte vanskeligheder ved at benytte de eksisterende tilbud om behandling og social støtte.

Hvordan kan SKP’erne hjælpe?

SKP-teamet samarbejder med borgeren om at afklare og motivere til at finde løsninger på borgerens behov og eventuelt samarbejde om en mere varig støtte. Når SKP-medarbejderen og borgeren har afklaret og stabiliseret situationen afslutter de kontakten, enten fordi borgeren ikke længere har brug for hjælp eller ved at kommunen visiterer til andre støttemuligheder, som så overtager det fortsatte tilbud om støtte m.m. 

Kontakt

Hvis du er bekymret for en medborger, kan du kontakte SKP-teamet på tlf. 49 28 35 80.

SKP-Teamet
C/O Helsingør Rusmiddelcenter
Kongevejen 4 B
3000 Helsingør

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os