Fredede bygninger

Fredede bygninger repræsenterer det bedste af dansk bygningskultur og administreres af staten efter bygningsfredningsloven.

Bliv fritaget for grundskyld

En fredet bygning kan fritages for grundskyld for den del af ejendommen, som er fredet, herunder tilhørende gårdsplads og have. Det er en forudsætning for fritagelsen, at der er tinglyst en bevaringsdeklaration på ejendommen.

Skriv til Opkrævningen

Fredede bygninger står som vidnesbyrd om, hvordan man gennem historien har bygget, arbejdet og levet i Danmark. Fredede bygninger udpeges og administreres af Kulturstyrelsen.

Er dit hus fredet?

Se om dit hus er fredet

Hvis dit hus er fredet, og du vil bygge om eller opsætte forretningsskiltning, skal du kontakte Slots-og Kulturstyrelsen også med hensyn til eventuel økonomisk støtte.

Bevaringsdeklaration

En bevaringsdeklaration er en aftale, der indgås mellem ejeren af en fredet bygning og staten, og som tinglyses på ejendommen. Med denne aftale fraskriver ejeren sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises.

Center for Økonomi og Ejendomme - Opkrævningen

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 16 16

Skriv sikkert til os