Lån til betaling af tilslutningsudgifter

Du kan søge om lån til tilslutningsudgifter. Det er ikke længere muligt at søge Helsingør Kommune om lån til betaling af ejendomsskat.

Lån til betaling af tilslutningsudgifter skal søges i den kommune, hvor din ejendom ligger. Ansøgningen er digital.

Søg om lån til betaling af tilslutningsudgifter

Lån til betaling af ejendomsskat

Skatteforvaltningen har overtaget låneordningen fra kommunerne. Du skal derfor søge om lån til betaling af ejendomsskat hos Skatteforvaltningen via skat.dk.

Læs mere om de nye pensionistlån

  • For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl i Danmark og være folkepensionister, eller få udbetalt social pension/delpension eller modtage efterløn.
  • Du kan kun få lånet, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
  • Du kan kun få lån til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
  • Lånet kan søges til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Men du kan kun få lån til én bolig.

Du kan kun søge om lån til betaling af tilslutningsafgifter, hvis Helsingør Kommune (Forsyning Helsingør) har pålagt dig en tilslutning.

Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2024: 3,57 procent.

Er du er i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du først søge, når det nye lån er tinglyst i ejendommen.

Helsingør Kommune tinglyser et skadesløsbrev, som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betales af kommunen. Der er ingen omkostninger som låntager. Når lånet, inkl. renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, bliver låntager kontaktet af kommunen for at høre, om man ønsker at fortsætte ordningen med et nyt skadesløsbrev, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 21 15

Borger: Digital Post til Borgerservice