Sådan bliver I gift

Vil I giftes, skal I begge udfylde en ægteskabserklæring. Det gælder både for vielser på Rådhuset, i kirken og andre trossamfund.

I kan søge Helsingør Kommune om at blive gift, hvis I begge opfylder mindst et af disse krav:

  • Er dansk statsborger.
  • Er statsborger i et andet nordisk land.
  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Lever I ikke op til mindst et af kravene, skal I søge i Familieretshuset.

Obs: Det er ikke muligt at blive gift på Helsingør Rådhus i uge 29.

Udfyld ægteskabserklæringen - Brug MitID

  • Begge parter skal udfylde ægteskabserklæringen.
  • I skal som hovedregel være over 18 år.
  • I skal søge fra den kommune i begge eller den ene af jer bor i.

Når I har udfyldt ægteskabserklæringen, undersøger vi om betingelserne for ægteskab er i orden. Er betingelserne i orden, får I tilsendt en prøvelsesattest fra Helsingør Kommune til jeres digitale postkasse.

Sagsbehandlingstiden er to uger fra det tidspunkt, hvor vi modtager ægteskabserklæringen og alle øvrige nødvendige dokumenter.

Skal I giftes et andet sted end på Helsingør Rådhus, får I tilsendt prøvelsesattesten inden for to uger, hvis betingelserne er i orden.

Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Et registreret partnerskab kan omdannes til et ægteskab, hvis to betingelser er opfyldt:

  • Partnerskabet er indgået i Danmark.
  • Parterne er enige om, at partnerskabet skal omdannes.

Hvis I ønsker jeres registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab, skal I søge om det.

Få omdannet registreret partnerskab til ægteskab - Brug MitID

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med vielsen, kan I søge om navneændring via borger.dk.

Søg om navneændring

Hvis I ønsker at blive gift på Helsingør Rådhus, Stengade 59, 3000 Helsingør skal I begge udfylde og indsende en ægteskabserklæring digitalt til kommunen.

Obs: Det er ikke muligt at blive gift på Helsingør Rådhus i uge 29.

Vidner

Der skal være to vidner til stede ved vielsen. I skal på den digitale ægteskabserklæring under afsnittet "Giftefoged og vidner" udfylde navn og adresse på de to vidner, som I tager med til Rådhuset.

Når I udfylder ægteskabserklæringen, skal I også oplyse den dato for vielsen, som I ønsker jer. Datoen skal skrives under afsnittet "Oplysning om vielsen".

Borgerservice sender jer en bekræftelse af datoen og tidspunktet. Husk at datoen ikke er booket, før Borgerservice har bekræftet den. I kan indsende ægteskabserklæringen og booke vielsen fire måneder før den ønskede dato.

Ønsker I et kirkebryllup, skal I selv kontakte den kirke, hvor I ønsker at blive gift.

I skal udfylde og indsende en ægteskabserklæring til jeres bopælskommune. Jeres bopælskommune sender jer så en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. I skal aflevere prøvelsesattesten i kirken.

Ønsker I en vielse i det fri eller derhjemme, skal I kontakte en giftefoged, der kan vie jer uden for Helsingør Rådhus.

Byrådsmedlemmer kan vie

I kan kontakte et af Helsingør Kommunes byrådsmedlemmer og aftale en vielse på en adresse i Helsingør Kommune. Et byrådsmedlem bliver dermed giftefoged.

Find byrådsmedlemmer i Helsingør Kommune

Der skal være to vidner til stede ved vielsen. I skal på ægteskabserklæringen udfylde navn og adresse på to vidner, der er til stede ved vielsen samt oplyse hvilken giftefoged (byrådsmedlem), I har en aftale med under afsnittet "Giftefoged og vidner".

I skal oplyse den ønskede vielsesdato, når I udfylder ægteskabserklæringen. Vielsesdatoen skal skrives under afsnittet "Oplysning om vielsen".

Vi tager kontakt til giftefogeden og sørger for, at byrådsmedlemmet får papirerne udleveret til selve vielsen.

Skilt ved dom eller bevilling

Hvis det ikke fremgår af CPR-registret, at dit tidligere ægteskab er ophørt, skal du vise udskrift af bevillingen eller dommen. Skilsmissedommen skal desuden være forsynet med en ankepåtegning.

Bemærk - det er ikke et krav at fællesboet er delt, før man kan bliver gift igen.

Hvis du er enke eller enkemand

Den efterlevende ægtefælle kan ikke indgå nyt ægteskab, før fællesboet enten er delt, taget under bobestyrerbehandling eller offentligt skiftet.

Bobestyrerbehandling eller offentligt skifte dokumenteres ved skifteretsattest.

Når du sidder i uskiftet bo, skal det skiftes, inden du kan indgå nyt ægteskab. Du skal kontakte skifteretten, inden du bliver gift igen.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 20 04

Borgere: Send Digital Post til Borgerservice
Virksomheder: Send Digital Post til Borgerservice