Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, der er fyldt 75 år.

Tilmeld dig temamøde 'Bevar dig vel i seniorårene' 

Du kan læse mere om forebyggende hjemmebesøg i Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard ”Lev godt og Længe”

Når du er fyldt 75 år, bliver du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Du tilbydes igen et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 80 år. Dette tilbud foregår primært som kollektive arrangementer.

Når du fylder 82 år, tilbydes du årligt et forebyggende hjemmebesøg. Dette tilbud foregår primært som kollektive arrangementer.

Når du fylder 86 år, tilbydes du årligt et individuelt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes også til en række borgere fra 65 år, som er i en særlig vanskelig situation. For eksempel på grund af:

  • Ensomhed.
  • Tab af partner eller ægtefælle.
  • Begrænset netværk.


Hvis du allerede får både personlig og praktisk hjælp fra Helsingør Kommune eller en af kommunens private leverandører, vil du ikke modtage et tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Helsingør Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i dit hverdagsliv, trivsel og sundhed, med særlig fokus på faktorer, som kan have betydning for helbredet og livskvaliteten.

Der gives rådgivning og vejledning om aktivitets- trænings- og støtte muligheder.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at:

  • At støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst muligt.
  • At motivere borgeren til at udnytte sine egne ressourcer og handlekompetencer.
  • At bevare funktionsniveauet længst muligt.
  • At fremme sundhed og skabe rammer for et aktivt ældreliv.

Lovgrundlag: Serviceloven § 79a.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00