Kort og geodata

GIS eller "Geografisk Information System" giver dig mulighed for at se og arbejde med geografiske informationer og typisk vise oplysningerne på et kort.

Hvis du bruger "Google Maps" eller "Pokémon GO", så bruger du også GIS. Du finder en masse forskellige informationer på WebGIS-kortet.

Find bl.a. oplysninger om ejendomme, planlægning, miljø og en masse andre oplysninger om by, land og vand i Helsingør Kommune.

Åbn webGIS-kortet

Forbehold og vilkår for kortene

WebGIS-kortet er kun vejledende og må altid tages med et vist forbehold. Helsingør Kommune fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med brug af kortene.

Kortene viser en her- og nu situation. De enkelte temaer ajourføres med varierende tidsintervaller. Temaerne er registreret med meget forskellig nøjagtighed. Du må meget gerne kontakte GIS-funktionen, hvis du opdager fejl eller alvorlige mangler i kortet.

Bemærk at nogle temaer først vises, når du zoomer tilstrækkeligt langt ind i kortet.

GIS-funktionen

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Skriv sikkert til GIS-funktionen