Internationalt samarbejde

Helsingør har blandt andet et tæt samarbejde med Helsingborg på den anden side af Øresund.

Helsingør og Helsingborg vil sikre en stærk udvikling af den nordlige del af Øresundsregionen.

Det overordnede mål for det dansk-svenske samarbejde de kommende fire år er at øge antallet af rejser over Sundet. - Det er et faktum, at et øget antal rejser mellem det to byer skaber en bedre integration på mange måder. Sammen er Helsingør og Helsingborg på størrelse med Odense, samtidig med at vi udgør porten til hele Øresundsregionen. Så udgangspunktet for øget vækst og udvikling er godt. Vi er parate til at gribe dette potentiale – og HH-strategien er et skridt på vejen, siger Helsingørs borgmester Benedikte Kiær.

Fokusområder

Et større kendskab til udbud og muligheder på tværs af Sundet er et tilbagevendende tema i strategiens fem fokusområder. Det gælder både mulighederne for arbejde og uddannelse, samt kollektiv trafik og muligheder for at cykle.

I destinationssamarbejdet bliver der gjort en ekstra indsats for at samle, markedsføre og udvikle det fælles tilbud indenfor turisme, kultur, sport og store begivenheder. Målet er både at øge kendskabet for dem, der bor i området, men også at lokke turister til vores område.

I den nye strategi har man valgt at koncentrere sig om fem fokusområder:

  • Destinationsarbejdet, for at øge attraktionskraften som én fælles destination.
  • Arbejdsmarked, der udnytter potentialet for et større udbud af arbejdskraft og job.
  • Byudvikling, for at udvikle det fysiske rum i vores to byer.
  • Videregående uddannelse, for at højne uddannelsesniveauet og fastholde og lokke studerende til området.
  • Infrastruktur, med stort fokus på arbejdet for en fast forbindelse.

Læs hele strategien "En sammenbunden by 2035"

I 1995 indgik Helsingør Kommune og Helsingborgs Stad den første skriftlige samarbejdsaftale. Der har siden løbende været udarbejdet rammeprogrammer for samarbejdet. Den seneste er vedtaget i september 2016 og gælder for perioden 2017-2020.

HH-gruppen er et netværk af danske og svenske aktører, der arbejder med muligheden for at etablere en fast forbindelse mellem Sverige og Danmark.

Netværket HH-gruppen blev stiftet i februar 2009 af Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Helsingborg Stad, Helsingør Kommune, Region Skåne og Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Du kan læse mere på HH-gruppens hjemmeside

Venskabsbyer fremmer den mellemfolkelige og kulturelle forståelse på tværs af landegrænser.

Siden 1955 har Helsingør Kommune haft venskabsbyer i Norden.

Det Nordiske Venskabsbysamarbejde består mellem:

  • Helsingør (Danmark).
  • Umeå (Sverige).
  • Harstad (Norge).
  • Vaasa (Finland).

Vaasa, Harstad, Umeå og Helsingør har tidligere mødtes hvert 2. år på skift i de fire byer. I de seneste 10 år har samarbejdet ikke været i så fastlagte rammer, og der arbejdes på en afklaring af det fremtidige samarbejde. 

Helsingør har desuden venskabsbyrelationer med Uummannaq i Grønland.

Helsingør Kommune tilsluttede sig i 2010 den Europæiske Borgmesterpagt for klima og energi (Covenant of Mayors). Kommunen tilsluttede sig den globale sammenslutning Compact of Mayors i 2015. Covenant of Mayors for Climate and Energy blev sammenlagt med Compact of Mayors i 2017. Nu hedder det Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. Med disse følger en række forpligtigelser.

Læs mere om Global Covenant of Mayors og Helsingør Kommunes tilslutning

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk