Akutnumre

Oversigt over telefonnumre og hjemmesider, du kan kontakte, hvis du har brug for akut hjælp. Ring 112, hvis der er tale om en livstruende situation.

Vagtcentralen overvåger og drifter automatiske brand- og sprinkleralarmer i Helsingør Kommune.

Du kan kontakte vagtcentralen på telefon 49 28 17 17 tirsdag til torsdag 8.00-15.30.

Midlertidig overnatning

Helsingør Kommunes Beredskabs hjemmeside

Der er ikke en fælles døgnvagt i Helsingør Kommune. Har du brug for hjælp til at løse sociale problemer, kan du kontakte:

Børn og unge

Ring til politiet på 49 27 14 48 i tilfælde af sociale problemer i familier med børn mellem 0-18 år. Politiet vil så tage kontakt til den sociale døgnvagt. 

Ældre

Får den ældre hjemmehjælp, er der et nummer til Hjemmeplejen, du skal ringe til. Hvis ikke den ældre er visiteret til Hjemmeplejen, ringer du til 1813, der så vurderer situationen.

Voldsramte kvinder og børn

Ring til Kvindecentret Røntofte på 49 21 20 66.

Ring til Forsyning Helsingør på telefon 48 40 50 50 ved driftsforstyrrelser om el, vand, varme, kloak og spildevand.

Ved fejl i elforsyningen udenfor postnummer 3000 skal du kontakte Ørsted på telefon 70 26 60 60.

Ring 1813, hvis du skal have en tid på en akutmodtagelse. Ring også hvis du er kommet til skade eller er blevet pludseligt syg uden for din egen læges åbningstid, og det ikke kan vente.

Du skal altid ringe 112, hvis der er tale om en alvorlig akut sygdom eller skade.

Du skal altid ringe 112, hvis du har brug for akut hjælp af politiet.

Hvis din henvendelse ikke er akut, kan du ringe til Nordsjællands Politis servicecenter på telefon 114.

Har du brug for en læge udenfor normal åbningstid, skal du ringe til Akuttelefonen på 1813.

Flere oplysninger på www.1813.dk

Har du brug for en tandlæge udenfor normal åbningstid, skal du ringe til Tandlægevagten på 70 25 00 41

Flere oplysninger på www.tandlægevagten.dk

Husk, at du skal ringe 1813, inden du tager på akutmodtagelsen. Der er akutklinik i Sundhedshuset Helsingør.

Derudover er der døgnåben akutmodtagelse på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Danmarks sirener afprøves én gang om året - første onsdag i maj. Hvis sirenerne lyder på andre dage, er der en række forholdsregler, du skal følge.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk