Anmeld socialt bedrageri

Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du altid kontakte Helsingør Kommune.

Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem vedrører anmeldelsen?
  • Hvilken form for socialt bedrageri er der mistanke om?
  • Navn og eventuel adresse på modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som eventuelt bor og opholder sig hos ydelsesmodtager.
  • Oplysninger om formodet sort arbejde.
  • Konkrete observationer.

Anmeld socialt bedrageri

Du kan anmelde socialt bedrageri ved at udfylde en af formularerne, skrive til os eller ringe til os.

Formålet er at sikre, at ingen uberettiget får udbetalt sociale ydelser som for eksempel børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp og friplads i daginstitutioner.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28