Midlertidig skiltning

Du skal søge om tilladelse til at hænge plakater, midlertidige skilte og andet op.

I forbindelse med arrangementer rundt omkring i Helsingør Kommune, er det muligt at søge om anbringelse af midlertidige skilte, plakater og lignende, efter vejlovens §102, stk. 1.

Skiltet opsættes i tilknytning til den lokalitet, hvor arrangementet foregår.

Send ansøgning via mail

Tilladelser til ophængning af plakater på elmaster

Der gives tilladelser til at hænge plakater op på Forsyning Helsingørs elmaster ved cirkusbesøg, koncerter, kræmmermarked og lignende arrangementer.

Hvis du ønsker at hænge plakater op på Forsyning Helsingørs elmaster i Helsingør Kommune, skal du have en tilladelse. Du skal sende en ansøgning med oplysninger om, hvilket arrangement det drejer sig om, hvor det skal afholdes og i hvilken periode arrangementet skal holdes.

Tilladelsen gives af Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.