Book lokaler

Har din forening fx brug for et lokale, en fodboldbane, gymnastiksal eller andet, har I mulighed for at låne kommunale lokaler.

Som godkendt forening i Helsingør Kommune kan I få stillet lokaler og faciliteter til rådighed til jeres aktiviteter, hvis Helsingør Kommune har egnede og ledige faciliteter til rådighed. I skal betale et gebyr for at benytte de kommunale faciliteter og lokaler.

Der er ikke gebyrer for stævner og turneringer under et anerkendt forbund. Gebyrindtægterne indgår i puljen for lokaletilskud, der som udgangspunkt yder økonomisk støtte til foreningers brug af egne eller lejede lokaler. Gebyropkrævningen udsendes hvert år i 4. kvartal til foreningernes digitale postkasse. I kan undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde søge om fritagelse for gebyret. Dette bevilges som udgangspunkt kun for et år af gangen. Ansøgninger sendes til folkeoplysning@helsingor.dk senest den 1. maj. I skal begrunde, hvorfor I ønsker at blive fritaget. Husk at vedlægge kopi af foreningens regnskab. Vi vurderer ansøgningerne ud fra aktivitetsniveauet og økonomien i foreningen. 

Helsingør Kommune stiller egnede, kommunale lokaler, haller og baner til rådighed til idræts- og fritidsformål på følgende vilkår:

 • Folkeoplysende foreninger kan mod et mindre gebyr foretage enkeltlån og/eller sæsonlån af lokaler til deres foreningsaktiviteter.
 • Øvrige foreninger, organisationer, private og virksomheder kan mod betaling, leje egnede lokaler og anlæg til idræts- og fritidsformål. Det er et krav, at man er fyldt 18 år.
 • Man kan ikke låne/leje lokaler til private fester.
 • Man kan kun efter aftale, leje lokaler til aktiviteter med kommercielle eller forretningsmæssige formål. Kontakt Idræt og Anlæg på hi@helsingor.dk eller telefon 49 28 36 03.
 • Det er de enkelte lokalers eller udendørs anlægs formål og indretning der afgør, hvad de må bruges til.

Foreninger

 • Foreninger kan søge om lån af lokaler for den kommende sæson i marts.
 • Mail om procedure for sæsonforespørgsler udsendes, når tiden for planlægning af den nye sæson nærmer sig.
 • Når sæsonfordelingen er på plads, udbydes ledige tider til både enkelt- og serieudlån.

Private

 • Enkeltudlån kan foretages hele indeværende sæson.
 • Der kan bookes badmintonbaner og tider til indendørs fodbold på Idræt og Anlægs bookingside helsingor.halbooking.dk. 

Dit ansvar

Som låner/lejer påtager du dig ansvaret for, at lokaler og inventar efterlades i samme stand som før brug, samt at aktiviteterne kun foregår i de anviste lokaler. Vi kan opkræve betaling for manglende oprydning.

 • Vinduer og døre skal efterlades lukkede/låst, og inventar være sat tilbage til standardopstilling.
 • Giv besked, hvis lokale eller inventar er beskadiget på telefonnummer der står på bookings bekræftelsen.
 • Alle kommunale lokaler er røgfri områder.
 • Hvis brandalarmen aktiveres som følge af fx rygning, udløser det en afgift på 5.000 kr. til udrykning/vagtudkald, som du som låner/lejer er forpligtet til at betale.
 • Opbevaring af personlige ejendele i lokaler og på anlæg, sker på eget ansvar. 

Vejledende åbningstider

Omklædning, opsætning og nedtagning af udstyr er med i den tildelte tid.

Skoler: Hverdage kl. 17-22, weekender kl. 8-18.

Idrætsanlæg: Hverdage kl. 6-22, weekender kl. 8-18.

Espergærde bibliotek: Hverdage kl. 9-21, weekender kl. 10-16

Foreningshuset på Løvdalsvej: Mandag-torsdag kl. 9-23:45, fredag, lørdag og søndag kl. 8-22.  

Ferielukning

Faciliteter på skoler er lukket følgende ferier:

Efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, Kristi Himmelfartsferie, pinseferie og sommerferie.

Alle øvrige lokaler/anlæg er lukket i juli måned og på udvalgte helligdage.

Der kan dog disponeres over udendørs anlæg og omklædningsrum i forbindelse med afholdelse af turneringskampe. Forskelle i skoleferiernes start- og sluttidspunkter kan forekomme. Se skolernes feriekalender på Helsingør kommunes hjemmeside. 

Aflysning

Hvis du aflyser/bliver forhindret i at benytte din bookede tid, skal du straks annullere den på bookingportalen.

på den måde sikre vi, at lokalerne benyttes mest mulig. Hvis vi konstaterer, at reserverede lokaler og udendørs anlæg ikke benyttes, kan vi til enhver tid stoppe for udlån af lokaler.

Hvis vi aflyser vil du får besked senest to uger før via e-mail. Vi kan blive nødt til at aflyse reserverede tider, hvis der skal afholdes stævne, i forbindelse med valghandlinger samt i forbindelse med vedligeholdelse og større reparationer. 

Kontaktoplysninger

Spørgsmål i forbindelse med lån/leje af kommunes lokaler og anlæg, kan ske på hi@helsingor.dk eller telefon 49 28 36 03.

Helsingør Kommune råder over lokaler og faciliteter, som din forening kan benytte til jeres idræts- eller fritidsaktiviteter.

Lån/lej lokale

Helsingør Kommunes mobilscene kan lejes af alle til offentlige kulturelle arrangementer og opsættes på offentlige arealer med tilladelse fra kommunen.

Hvis du vil leje mobilscenen, skal du kontakte FGU Øresund, som tager sig af det praktiske (booking, formidling til Helsingør Kommune og opsætning/nedtagning m.m.) Det er ikke muligt at leje mobilscenen til privat brug.

Læs om leje af mobilscenen på FGU Øresunds hjemmeside

Helsingør Kommune behandler ansøgningen i samarbejde med FGU Øresund. Mobilscenen kan lejes i perioden april - oktober og scenen skal bookes minimum 10 dage før den ønskede lejedato. Ved booking oplyses navn på ansøger, adresse, tidspunkt, beskrivelse af arrangementet samt en tegning over den ønskede placering af mobilscenen.

Pris

Lejen for scenen er 5.000 kr. plus moms, inklusiv transport og opsætning/nedtagning pr. gang.

Størrelse

Mobilscenen er 7,5 meter lang og ca. 5 meter i dybden.

Lejers ansvar

Lejer sørger selv for at få de nødvendige tilladelser til holde sit udendørs arrangement og opsætte en mobilscene. Lejer har ansvaret for mobilscenen i lejeperioden - også ansvar for tyveri eller hærværk. Bemærk at foreningers/klubbers normale forsikring sjældent dækker, når det handler om leje.

Helsingør Kommunes Idrætsanlæg

Gl. Hellebækvej 63-65
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 75
E-mail: hi@helsingor.dk