Tilskud, støtte og puljer

Ansøgningspulje til 79-tilskud

Søg om midler til senioraktiviteter og aktive fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige.

Læs mere

Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde paragraf 18

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde for borgere i Helsingør Kommune.

Læs mere

Eventpuljen

Særlig pulje på over 2,3 mio. kroner årligt til større events i Helsingør Kommune skal få kulturpolitikkens og begivenhedsstrategiens mål opfyldt.

Læs mere

Kulturpuljen

Kultur- og Turismeudvalget har en kulturpulje. Puljen kan søges til kulturelle aktiviteter og initiativer, der understøtter Helsingør Kommunes kulturpolitik.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler og voksenundervisning

Hvis du har en forening eller en aftenskole, der tilbyder voksenundervisning, studiekredse, foredrag og debataftener, er der særlige muligheder for tilskud.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger har mulighed for få forskellige tilskud fra Helsingør Kommune.

Læs mere

Udviklingspuljen til nye aktiviteter på folkeoplysningsområdet

Har du en ide til en ny aktivitet eller forening, og har du brug for støtte til at udvikle den, så er Udviklingspuljen måske interessant for dig.

Læs mere

Pulje til åben skole og dagtilbud

Søg om tilskud til undervisningsforløb i skoler, SFO eller dagtilbud. Puljen er på 200.000 kr. årligt.

Læs mere

Talentpuljen

Talentpuljen er målrettet til talentudviklingsmiljøer i de prioriterede sportsgrene i Helsingør Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark på nær fodbold og håndbold.

Læs mere

Talentpuljen for pigefodbold

Puljens overordnet formål er at støtte pigefodboldklubbernes arbejde med talentudviklingsmiljøer.

Læs mere