Ansøgningspulje til §79-tilskud

Søg om midler til senioraktiviteter og aktive fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige.

Puljen er uddelt i 2024 og kan søges igen i januar 2025

Der skal forventes en behandlingstid på én til to måneder efter, puljen lukker. Man behøver ikke have et CVR-nummer for at søge.

Formålet med denne pulje er at støtte aktiviteter, der skaber aktive fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige.

Målet er at forebygge ensomhed for disse borgere ved at give dem mulighed for at være en del af nogle fællesskaber, der kan øge livskvaliteten.

Alle foreninger og organisationer i Helsingør Kommune med aktiviteter for førtidspensionister og 65+ årige i Helsingør Kommune kan søge.

Målgruppen for denne pulje er socialt udsatte, sårbare eller ensomme ældre.

Husk at tjekke om jeres CVR-nummer har en NemKonto tilknyttet. Det er et krav for at kunne udbetale tilskud til jeres forening.

Der kan søges om støtte til:

 • aktiviteter, der understøtter ældres færdigheder og fastholder deres sociale, fysiske og mentale funktionsevne
 • foreningsdrift fx kontorhold, mødeforplejning mv.
 • småfornødenheder til faste aktiviteter og lignende basisdrift
 • max 500 kr. pr medlem.

Der gives ikke støtte til:

 • aktiviteter med primært politisk, religiøst eller kommercielt formål
 • aktiviteter, der har fundet sted på ansøgningstidspunktet
 • landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring
 • personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
 • aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra andre puljer i Helsingør Kommune
 • udgifter til transport og busleje, med mindre særlige forhold er gældende fx at deltagerne er dårligt gående
 • løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorarer
 • Større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. og skal være afgørende for gennemførsel af aktiviteten
 • byggeri og anlæg.

Vurderingen af ansøgningerne vægtes i denne rækkefølge:

 1. Aktiviteter, der supplerer eller understøtte Helsingør Kommunes Politik for værdigt ældreliv. Eksempel: Foreningen arbejder med at integrere flere ældre i foreningens aktiviteter.
 1. Aktiviteter, der sigter mod at skabe og pleje sociale relationer blandt deltagerne. Eksempel: Aktiviteten styrker fællesskabet i foreningen, samt opbygger og vedligeholder relationerne mellem medlemmerne/brugerne/de frivillige.
 1. Aktiviteter, der sigter på at bevare de fysiske, mentale og sociale funktionsevner hos deltagerne bl.a. via bevægelse, motion og, idræt. Eksempel: Foreningen tilbyder et motionstilbud, der er tilpasset ældre.
 1. Aktiviteter, der skaber et aktivt nærmiljøer, så der foregår senioraktiviteter flere steder inden for kommunens geografi. Eksempel: Foreningen tilbyder en aktivitet i Hellebæk/Ålsgårde, hvor der er få aktiviteter for ældre.
 1. Aktiviteter, der sigter mod at skabe viden og oplysning samt underholde deltagerne. Eksempel: Foredrag, teater, udflugter mv.

Underholdning, der er målrettet ældre, der har begrænset adgang til underholdning i deres hverdag fx ældre på plejehjem, vil dog blive prioriteret.

Vurdering af ansøgningerne sker i samarbejde med et §79 vurderingsudvalg, der består af:

 • To repræsentanter fra Center for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune.
 • En repræsentant fra bestyrelsen i Frivilligcenter Helsingør.
 • To repræsentanter og en suppleant fra en forening, der er medlem af Frivilligcenter Helsingør.

Hvis alle midler ikke fordeles ved den første ansøgningsrunde, kan der løbende søges midler resten af året.

Budgettet skal opfylde følgende krav:

 • Støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om
 • Der ydes kun støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde
 • Udgifter der ikke er specificeret, dækkes ikke.

Beretning. og regnskabsskema §79-puljen

Alle foreninger, der har modtaget tilskud, skal senest 1. marts året efter indsende et regnskab for brugen af tilskuddet. 

Indsendelse af regnskabet, er en forudsætning for, at foreningen kan få midler fra §79 puljen året efter. 

For indsende regnskabet til os, skal du bruge den digitale løsning.

Hvis I har aktiviteter i resten af marts og april, kan I skrive udgifterne for disse aktiviteter på regnskabet.

Hvis I stadig ikke kan bruge det bevillige beløb inden slutningen af april, bedes I skrive til ksc03@helsingor.dk for at tilbagebetale det bevilgede beløb til Helsingør Kommune.

I januar afholdes et informationsmøde om puljen med mulighed for at stille spørgsmål. Mødet afholdes i samarbejde med Frivilligcenter Helsingør.

Derudover kan man kontakte frivilligkonsulenten, hvis der er spørgsmål i forbindelse med at udfylde ansøgningen på frivillig@helsingor.dk

 • Aktivitetsklubben: 5.000 kr.
 • Bjørnekvartetten: 2.000 kr.
 • Bornholms Hjemstavnsforening for Helsingør og Omegn: 5.000 kr.
 • Det Grå Guld: 5.000 kr.
 • Faglige Seniorer Helsingør: 8.000 kr.
 • Foreningen for Fyrskib XVll: 12.500 kr.
 • Grønt Medborgerskab: 20.000 kr.
 • Helsingør Familietjeneste: 8.000 kr.
 • Helsingør Fuglevenner - Nordsjællands Fugleforening: 6.000 kr.
 • Helsingør Gospel: 10.000 kr.
 • Helsingør Kvindekor: 10.000 kr.
 • Helsingør Motionsgymnastik-forening: 3.000 kr.
 • Helsingør Motionsklub: 8.000 kr.
 • Helsingør pensionist og Invalide forening HPF-TIB/3F seniorklub Helsingør: 20.000 kr.
 • Helsingør Sejlklub: 7.000 kr.
 • Helsingør Senior Idræt: 10.800 kr.
 • Helsingør Seniorer: 10.000 kr.
 • Helsingør Senior-Højskole: 30.000 kr.
 • Helsingør Skakklub: 15.000 kr.
 • Herreværelset i Helsingør: 26.300 kr.
 • Hjerneskadeforeningen i Helsingør: 15.000 kr.
 • Hornbæk IF's Gymnastikafdeling: 6.000 kr.
 • Hornbækhaves Venner: 30.000 kr.
 • HV Seniorklub, Billard: 8.500 kr.
 • Nordsjælland Turforening: 10.000 kr.
 • OK Klubben Helsingør Nord & Syd: 9.000 kr.
 • Onsdagsklubben Hellebæk-Ålsgårde: 20.000 kr.
 • Plejehjemmet Strandhøjs Venner, Espergærde: 20.000 kr.
 • Postseniorer Helsingør: 15.000 kr.
 • Seniorfiskeforeningen af 12. januar 1999: 20.000 kr.
 • Snekkersten IF: 24.000 kr.
 • Turkontoret: 10.000 kr.

Aktivitetskontoret

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Mail: frivillig@helsingor.dk