Kulturpuljen

Kultur- og Turismeudvalget har en kulturpulje. Puljen kan søges til kulturelle aktiviteter og initiativer, der understøtter Helsingør Kommunes kulturpolitik.

Helsingør Kommune, Kultur- og Turismeudvalget, har under rammen ”Særlige Kulturelle Opgaver” afsat en pulje, hvorfra der kan søges om tilskud til kulturelle aktiviteter og initiativer i Helsingør Kommune. I 2024 er der 208.000 kr. til rådighed i puljen.

Søg tilskud til:

 • Afholdelse af et eller flere kulturelle arrangementer eller aktiviteter.
 • Underskudsgaranti til afholdelse af et eller flere kulturelle arrangementer eller aktiviteter.

Søg kulturpuljen om tilskud

Ansøgninger behandles to gange om året på Kultur- og Turismeudvalgets møder.

Deadline for ansøgning er senest fire uger inden udvalgsmødet. 

Ansøgningsfrister 2024:

 • Den 8. februar 2024 for udvalgsmødet den 11. marts.
 • Den 8. august 2024 for udvalgsmødet den 10. september.

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, klubber, kommunale institutioner og virksomheder mv., som arbejder med kunst og kultur.

Arrangøren kan for eksempel være et teater, spillested, museum, orkester, folkeoplysende forening mv.

Det er vigtigt, at jeres aktivitet hænger sammen med Helsingør Kommunes vision 2030 og kulturpolitik.

I ansøgningen skal I beskrive:

 • Hvordan aktiviteten understøtter kulturpolitikken. Beskriv hvordan og hvilke af kulturpolitikkens seks indsatsområder og/eller otte mål, jeres aktivitet understøtter.

Kultur- og Turismeudvalget lægger vægt på:

 • Kulturel nytænkning, nye initiativer, tværgående samarbejder med fx institutioner og frivillige.
 • Arrangementet er åbent for offentligheden.
 • At der ved tilbagevendende arrangementer arbejdes på, at de på sigt kan gennemføres med et selvstændigt finansieringsgrundlag.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse på e-mail: kultur@helsingor.dk.

Principper for Kulturpuljen

At understøtte initiativer til kulturaktiviteter og kulturarrangementer, der jf. Byrådets Vision 2030, er med til at markere Helsingør Kommune lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

At understøtte Helsingør Kommunes kulturpolitik ”Kultur der gør en forskel”. Kulturpolitikken er bygget op i tre niveauer:

Vision: ”Vi markerer os lokalt, nationalt & internationalt gennem et stærkt kulturliv”

Mål (2030):

 • 2.300 beskæftigede i kultur, turisme og oplevelseserhverv.
 • 1,6 mio. kulturbesøgende.
 • 650.000 overnatninger.
 • 80% af kommunens borgere skal bruge de lokale kulturtilbud.
 • 1.000 nye familier i kommunen.
 • 90% af borgerne skal opleve sig som del af et fællesskab.
 • 90% af borgerne skal opleve let adgang til natur og attraktive byrum.
 • Elevernes innovative kompetencer skal stige.

Indsatsområder:

 • Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed.
 • Børn og unge.
 • Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn.
 • Hverdagskultur og byliv.
 • Bæredygtig udvikling.
 • Udvikling og eksperimenter.

Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter og initiativer, som på forskellig vis understøtter og fremmer kommunens kulturpolitik – herunder den overordnede vision og et eller flere af politikkens 8 mål og 6 indsatsområder.

Kulturpuljen støtter mindre projekter, hvor en forholdsvist lille bevilling gør en stor forskel for den kulturelle udvikling i Helsingør Kommune.

Ved behandling af ansøgninger lægger udvalget bl.a. vægt på:

Aktiviteten knytter an til Helsingør Kommunes vision 2030

 • Aktiviteten understøtter Helsingør Kommunes kulturpolitik
 • At arrangement er åbent for offentligheden.
 • Kulturel nytænkning og nye initiativer.
 • Tværgående samarbejder med fx institutioner, frivillige og/eller øvrige relevante aktører.
 • Aktiviteter, hvor der er medfinansiering/egenfinansiering.
 • At aktiviteten som udgangspunkt ikke er til kommercielle formål.
 • At der ved tilbagevendende arrangementer arbejdes på, at de på sigt kan gennemføres med et selvstændigt finansieringsgrundlag.

Der kan ydes støtte i form af et tilskud el. underskudsdækning op til et fast beløb.

Helsingør Kommunes Kulturpulje støtter ikke:

 • Projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed; herunder private arrangementer, anlæg, eller udgivelser af fx bøger og musik.
 • Sportsarrangementer eller studierejser.
 • Aktiviteter af politisk karakter eller aktiviteter som har karakter af gudsdyrkelse som for eksempel gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Dækning af udgifter med tilbagevirkende kraft.

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, klubber, kommunale institutioner, og virksomheder mv., som arbejder med kunst og kultur. Arrangøren kan for eksempel være et teater, spillested, museum, orkester, folkeoplysende forening mv.

I ansøgningen skal det beskrives, hvordan aktiviteten understøtter kulturpolitikken. Det kan i den forbindelse med fordel beskrives, hvordan og hvilke(n) af kulturpolitikkens seks indsatsområder og/eller otte mål, aktiviteten understøtter.

 • Der ansøges gennem kommunens digitale ansøgningssystem med MitID. 
 • Alle oplysninger behandles fortroligt jf. gældende regler på området.
 • Ansøgning og eventuelle bilag fremlægges som et åbent dagsordenspunkt, dvs. som offentligt dokument.

Relevant link

Helsingør Kommunes Kulturpolitik

Synliggørelse af støtten

Det er et krav, at tilskudsmodtager synliggør, at projektet har fået støtte fra Helsingør Kommune. Det kan fx ske gennem omtale i pressemeddelelser, i publikationer, på hjemmeside osv.

Hent Helsingør Kommunes logo

Senest tre måneder efter projektets slutdato skal tilskudsmodtager indsende et underskrevet projektregnskab og en kort evalueringsrapport af projektet. Rapporten skal beskrive og vurdere projektets gennemførelse.

Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen om projektets formål og hovedaktiviteter samt det godkendte budget. Hvis tilskudsmodtager ikke overholder dette eller de øvrige vilkår nævnt her, kan Helsingør Kommune kræve, at tilskuddet betales tilbage.

Regnskab

Senest tre måneder efter projektets slutdato skal tilskudsmodtager indsende et underskrevet projektregnskab og en kort evalueringsrapport af projektet. Rapporten skal beskrive og vurdere projektets gennemførelse.

Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen om projektets formål og hovedaktiviteter samt det godkendte budget. Hvis tilskudsmodtager ikke overholder dette eller de øvrige vilkår, kan Helsingør Kommune kræve, at tilskuddet betales tilbage.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kultur@helsingor.dk