Eventpuljen

Særlig pulje på over 2,3 mio. kroner årligt til større events i Helsingør Kommune skal få kulturpolitikkens og idræts- og fritidspolitikkens mål opfyldt.

Du kan læse mere om Helsingør Kommunes Kulturpolitik. 

Du kan læse mere om Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik

Eventpuljens formål

Eventpuljens formål er understøtte events, der kan bidrage til at nå målene i Helsingør Kommunes Vision 2030 og de politikker, der knytter an hertil. Kommunens satsning på kultur, events og begivenheder bidrager til, at flere besøger kommunen og vælger at bo og leve her. På samme tid skabes der job inden for kultur, turisme og oplevelseserhverv.

Søg midler fra Eventpuljen

Læs mere om evt. tilladelser som er relevante for dit event

 

Ansøgningerne vil blive behandlet på de efterfølgende politiske fagudvalgsmøder og afgjort på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder.

Der skal forventes en sagsbehandlingstid på én til to måneder alt efter, hvordan fagudvalgsmøderne og Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder ligger. Send gerne ansøgningen i så god tid som muligt.

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, idrætsforbund, klubber, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturevents og sportsevents.
Arrangøren kan for eksempel være et teater, spillested, idrætsklub, idrætsforbund, orkester, museum, folkeoplysende forening mv.

Helsingør Kommune kan kun støtte events, der afholdes i Helsingør Kommune.

Ansøger kan søge om tilskud til direkte omkostninger der er direkte knyttet til afholdelsen af eventen. Disse omkostninger er nødvendige for at afholde den event, der søges om tilskud til, og arrangøren ville ikke have haft omkostningerne, hvis ikke eventen blev afholdt. 

Direkte omkostninger kan for eksempel være køb af ydelser fra leverandører, betaling for kunstnerisk indhold, leje af lyd-, lys- og scene-materiel, leje af scene, sal eller anden venue, arrangementsspecifikke publikumsfaciliteter (for eksempel toiletvogne), afspærring, omkostninger til manuskript, scenografi, kostumer, PR, markedsføring og billetoperatør, forplejning, forsikring og administration direkte relateret til produktionen, transport/fragt, rejse/ophold.

Der er en minimumsgrænse for ansøgninger på 50.000 kr. Hvis man ønsker at ansøge under 50.000 kr. henvises der til Kulturpuljen - Link til Kulturpuljen

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk