Pulje til åben skole og dagtilbud

Søg om tilskud til undervisningsforløb i skoler, SFO eller dagtilbud. Puljen er på 200.000 kr. årligt.

Puljen henvender sig til folkeoplysende foreninger, folkeskoler og dagtilbud, som brænder for at igangsætte undervisningsforløb eller skolestævner for kommunale skoler, SFO’er eller dagtilbud.

Formålet med Åben skole/dagtilbud er, at skoler og dagtilbud åbner sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale foreninger i hverdagen. Det er med til at sikre børnene en sund hverdag, øge kendskabet til forskellige idrætsgrene og andre foreningsaktiviteter samt styrke den lokale sammenhængskraft og et aktivt fritidsliv.

Når vi behandler din ansøgning, tager vi udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Børn og unge.
 • Geografisk spredning af forløbene.
 • At aktiviteten eller arrangementet understøtter Helsingør Kommunes vision 2030, samt strategier og politikker på området.
 • At flest mulige børn og unge får glæde af projektet/undervisningsforløbet.
 • At flest mulige foreninger får glæde af puljen.
 • At puljen tilgodeser forskellige idræts- og fritidsaktiviteter.
 • Foreninger og andre lokalt forankrede aktører, som ønsker at igangsætte tværgående samarbejder med kommunale skoler, SFO’er og dagtilbud i kommunen.
 • Kommunale skoler, SFO’er eller dagtilbud som ønsker at starte et samarbejde op med en folkeoplysende foreningen.
 • Betaling af undervisningshonorar til foreningsinstruktører/-trænere. Der ydes et tilskud på max 250 kr. i timen afhængigt forløb og undervisningserfaring.
 • Afholdelse af skoleidrætsstævner.
 • Nødvendigt indkøb af ekstra idrætsudstyr til undervisningen, fx hockeystokke og måtter eller andet undervisningsmateriale.
 • Kommercielle formål.
 • Arrangementer og aktiviteter, hvor overskuddet går til velgørende formål.
 • Arrangementer uden for vores kommunes grænser.
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet/afholdt.
 • Mad og drikke.
 • Kontorhold.
 • Ophold, rejser og deltagelse i mesterskaber, træningslejre mv.
 • Præmier, pokaler, medaljer, gaver osv.
 • Tøj og personligt udstyr.
 • Lokaler.
 • Kursus og uddannelse.
 • Transport.
 • Administration.

Send din ansøgning til Idræt og Fritid via mail: folkeoplysning@helsingor.dk 

Hvis du har spørgsmål til puljen, kan du kontakte:

Idrætskonsulent, Ida Hvelplund, Tlf. 25 31 36 45, E-mail: ihv03@helsingor.dk, eller Idræts- og Eventkonsulent Lasse Rye Rasmussen. Tlf. 25 31 33 23. E-mail: lrr33@helsingor.dk

Puljen kan søges løbende.

Husk at vedhæfte budget for samarbejdsaftalen med skole/dagtilbud/SFO til din ansøgning.

Der evalueres på samarbejdet mindst en gang årligt.

Partnerskabsaftalen kan opsiges skriftligt med en måneders varsel, til den første hverdag i en måned. Ved opsigelse af aftalen tilbagebetales det resterende tilskud til Helsingør Kommune.

Parterne kan ophæve samarbejdsaftalen såfremt den ene part væsentligt misligholder sine forpligtigelser – og – efter at have modtaget skriftligt påkrav herom – ikke har bragt misligholdelsen til ophør inden udløbet af en i påkravet fastsat tidsfrist.

Hvis du ikke har brugt tilskuddet til det aftalte formål, skal du tilbagebetale tilskuddet eller lave en ny aftale om et undervisningsforløb.

Hvis du ikke har brugt hele tilskuddet, skal du tilbagebetale det overskydende beløb.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt