Book kommunale lokaler

Har din forening fx brug for et lokale, en fodboldbane, gymnastiksal eller andet, har I mulighed for at låne kommunale lokaler.

Som godkendt forening i Helsingør Kommune kan I få stillet lokaler og faciliteter til rådighed til jeres aktiviteter, hvis Helsingør Kommune har egnede og ledige faciliteter til rådighed. I skal betale et gebyr for at benytte de kommunale faciliteter og lokaler.

Der er ikke gebyrer for stævner og turneringer under et anerkendt forbund. Gebyrindtægterne indgår i puljen for lokaletilskud, der som udgangspunkt yder økonomisk støtte til foreningers brug af egne eller lejede lokaler. Gebyropkrævningen udsendes hvert år i 3. kvartal til foreningernes E-boks. I kan undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde søge om fritagelse for gebyret. Dette bevilges som udgangspunkt kun for et år af gangen. Ansøgninger sendes til folkeoplysning@helsingor.dk senest den 1. maj. I skal begrunde, hvorfor I ønsker at blive fritaget. Husk at vedlægge kopi af foreningens regnskab. Vi vurderer ansøgningerne ud fra aktivitetsniveauet og økonomien i foreningen. 

Læs retningslinjer for udlån af lokaler

Læs om udviklingsplanen for idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune råder over lokaler og faciliteter, som din forening kan benytte til jeres idræts- eller fritidsaktiviteter.

Lån/lej lokale

Helsingør Kommunes mobilscene kan lejes af alle til offentlige kulturelle arrangementer og opsættes på offentlige arealer med tilladelse fra kommunen.

Hvis du vil leje mobilscenen, skal du kontakte FGU Øresund, som tager sig af det praktiske (booking, formidling til Helsingør Kommune og opsætning/nedtagning m.m.) Det er ikke muligt at leje mobilscenen til privat brug.

Læs om leje af mobilscenen på FGU Øresunds hjemmeside

Helsingør Kommune behandler ansøgningen i samarbejde med FGU Øresund. Mobilscenen kan lejes i perioden april - oktober og scenen skal bookes minimum 10 dage før den ønskede lejedato. Ved booking oplyses navn på ansøger, adresse, tidspunkt, beskrivelse af arrangementet samt en tegning over den ønskede placering af mobilscenen.

Pris

Lejen for scenen er 5.000 kr. plus moms, inklusiv transport og opsætning/nedtagning pr. gang.

Størrelse

Mobilscenen er 7,5 meter lang og ca. 5 meter i dybden.

Lejers ansvar

Lejer sørger selv for at få de nødvendige tilladelser til holde sit udendørs arrangement og opsætte en mobilscene. Lejer har ansvaret for mobilscenen i lejeperioden - også ansvar for tyveri eller hærværk. Bemærk at foreningers/klubbers normale forsikring sjældent dækker, når det handler om leje.

Idræt og Anlæg

Gl. Hellebækvej 63-65
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 75
E-mail: hi@helsingor.dk