Klimahandlingspulje

Har du en god ide til et projekt eller en aktivitet, der skaber klimahandling i et fællesskab, kan du som udgangspunkt søge op til 20.000 kroner i tilskud.

Klimahandlingspuljen er en del af kommunes klimaindsats og en del af Green Leaf 2024. Puljen er på 500.000 kr., som fordeles over to ansøgningsrunder i 2024.

Ansøgningsfristen er udløbet.

Der kan som udgangspunkt ansøges om 20.000 kr. i støtte per aktivitet/projekt. Får du får tildelt midler fra Klimahandlingspuljen, skal du senest én måned efter projektet er gennemført, indsende regnskab samt dokumentation for anvendelse af de tildelte midler. Læs mere under fanen ”Udbetaling, opfølgning og evaluering”.

Hvad er klimahandling?

Klimahandling er, når I gør noget for klimaet og ikke bare taler om klimaudfordringerne. Klimahandling er, når I reparerer i stedet for at smide ud, når I deles om tingene, når I spiser klimavenlig mad i fællesskab eller når I for eksempel bygger et væksthus af genbrugsmaterialer, bytter tøj på en ny måde, omlægger haven eller fællesarealer til mere biodiversitet, og mange andre gode ting.

Puljen støtter derfor ikke oplæg, foredrag, inspirationsmøder eller arrangementer, også selv om klima og bæredygtighed er teamet. En undtagelse er, hvis et fællesskab, nyt eller etableret, mangler ekspertviden for at kunne komme videre med deres klimahandling. Her kan puljen yde bidrag, hvis det er tydeligt kommunikeret, at den viden er afgørende for videre handling.

Man kan søge som en etableret forening eller et uformelt fællesskab af borgere. Foreningen eller gruppen af borgere skal have foreningsadresse eller privatadresse i Helsingør Kommune.

Aktiviteten skal fremme nye klimahandlinger i fællesskab.

Geografi: Der lægges vægt på, at der er klimahandlinger i mange dele af kommunens geografi, så initiativer/handlinger kommer bredt rundt.  

Effekt: Der lægges vægt på, at projekter enten kommer ud til mange mennesker og/eller skønnes at have stor værdi klimamæssigt, samt om handlingen skaber langtidssigtede forandringer. Det er vigtigt at nævne, at der ikke kan måles på klimaeffekt, men at det bliver et skøn.

Puljen støtter handlinger og aktiviteter, der samler folk om klimadagsordenen og/eller skaber klimaeffekt i hverdagen blandt borgere og foreninger i Helsingør Kommune.

 • Deleordninger (fx værktøj, udstyr, materialer)
 • Tilskud til opstart af nye fællesskaber (fx indkøb genbrugsmøbler, byggematerialer til væksthuse og højbede)
 • Styrke bæredygtige transportformer (fx samkørsel, deleordning, cykelfremme)
 • Øge genanvendelse og bæredygtigt forbrug (fx reparation, upcycling, bytteordninger)
 • Øge biodiversiteten, mere bynatur og lokal regnvandshåndtering
 • Køb af ekspertise til udvikling/modning af nye fællesskaber, dog skal der ske klimahandling efterfølgende.
 • Daglig drift (fx leje af lokaler)
 • Foredrag, workshops eller andre dialogskabende aktiviteter, også selv om dialogen handler om klima og bæredygtighed
 • Aflønning af medarbejdere
 • Initiativer, der allerede er gennemført
 • Initiativer, der ikke har et tydeligt fokus på klima eller bæredygtighed
 • Initiativer med et kommercielt formål eller med en kommerciel aktør som ansøger
 • Udarbejdelse af informationsmateriale om projekter og/eller arrangementer
 • Ansøgninger med en offentlig institution som afsender
 • Private arrangementer (fx studentergilde eller en 40-års fødselsdagsfest)
 • Rejser og studieophold.

Puljen uddeler midler to gange i 2024.

 1. runde: Ansøgningsfrist den 1. marts 2024 (her administreres ca. halvdelen af midlerne)
 2. runde: Ansøgningsfrist den 2. september 2024 (her administreres ca. halvdelen af midlerne)

Senest 2-3 uger efter hver ansøgningsfrist får du besked om, hvorvidt pengene er bevilget.

Hvis du får tilsagn om støtte fra Klimahandlingspuljen vil midlerne blive udbetalt forud. Du skal dog senest én måned efter projektet er gennemført, indsende nedenstående samlet til klima@helsingor.dk.

 1. Regnskabsskema
 2. Dokumentation for anvendelsen af de tildelte midler (fx kopi af kvitteringer på de indkøb, der er foretaget for støttemidlerne)
 3. Evalueringsskema
 4. Billeder fra projektet, som vi må bruge som inspiration til andre

Regnskabsskemaet og evalueringsskemaet vil ligge klar her på hjemmesiden først på foråret 2024.

Såfremt ansøger ikke anvender det samlede beløb, der er bevilget, skal det tilbageværende beløb tilbagebetales til Klimasekretariatet.

Klimasekretariatet ligger inde med et simpelt overblik over fonde og puljer, som kan være relevante at søge i forbindelse med realiseringen af klimahandlingsprojekter.

Oversigten rummer navne og hjemmesider på fonde/puljer, ansøgningsfrister og kort oprids af, hvad der gives midler til.

Da oversigten opdateres og ajourføres løbende, ligger den ikke online på Helsingør Kommunes hjemmeside. Så hvis du ønsker at modtage oversigten, skal du sende en mail til Klimasekretariatet, så vil vi videreformidle den pr. mail.

Klimasekretariatet stiller sig til rådighed for grønne fællesskabere, som ønsker hjælp og sparring til fondansøgninger. Det kan være til at finde frem til de rigtige fonde/puljer, det kan være til at præcisere projektidéen eller til selve skrivearbejdet. Skriv til Klimasekretariatet for at lave en aftale.

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk