Kortlagte grunde

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om dine planer på din grund.

Hvis din grund er kortlagt efter jordforureningsloven, er det fordi:

Vidensniveau 1 (V1):
Region Hovedstaden ved, at der er eller har været aktiviteter på grunden, som gør, at jorden kan være forurenet.

Vidensniveau 2 (V2):
Region Hovedstaden ved, at jorden er forurenet, fordi der er udført en undersøgelse eller fordi forureningen umiddelbart kan ses.

Du kan se om din grund er kortlagt under temaet jordforurening på Helsingør Kommunes GIS og på Danmarks arealinformation.

Hvis du vil vide mere om baggrunden for kortlægningen af din grund eller generelt om kortlagte grunde, skal du henvende dig til Region Hovedstaden.

Skal du bygge, grave eller ændre anvendelse på en kortlagt grund?

Hvis du skal bygge, grave eller ændre anvendelse på en kortlagt grund, skal du i mange tilfælde søge om tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven til arbejdet.

Tilladelsen skal sikre, at forureningen på grunden ikke udgør en risiko for mennesker eller miljø, når projektet gennemføres.

Du vil ofte få behov for, at der skal udføres forureningsundersøgelser i forbindelse med ansøgningen. Vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver, der har erfaring med jordforureningsområdet og får hjælp til ansøgningen.

Ansøgning om § 8 tilladelse skal sendes til Natur og Miljø i Center for By, Land og Vand.  Det er en god ide at læse hvilke minimumskrav, der er til din ansøgning: Minimumskrav til § 8 ansøgning

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om dine planer på din grund.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.