Forurening

Støj og lugt

Er du generet af støj og lugt kan du få hjælp fra Helsingør Kommune.

Læs mere

Akut forurening

Du har pligt til at anmelde en akut forurening, så den hurtigt kan blive ryddet op.

Læs mere

Bål og brug af åben ild

Det er et generelt forbud mod afbrænding af alle former for affald hele året og i hele Helsingør Kommune.

Læs mere