Bål og brug åben ild

Det er et generelt forbud mod afbrænding af alle former for affald hele året og i hele kommunen.

Generelt forbud mod afbrænding

Der er ikke tilladt af afbrænde haveaffald i vintermånederne. Det betyder, at der er generelt forbud mod afbrænding af alle former for affald hele året og i hele kommunen. Forbuddet gælder både for private og for erhverv. I særlige tilfælde kan erhverv søge om tilladelse til at afbrænde grenaffald.

Selv om det er rent træ, man ønsker at brænde, er dette ikke tilladt. Det er tilladt at tænde mindre bål i fx et bålfad til pølser eller snobrød.

Forbud mod brug af åben ild

I meget tørre periode kan Helsingør Kommune indføre afbrændingsforbud, hvilket reelt er et forbud mod brug af åben ild: Bål, grill, ukrudtsbrænder, tobaksrygning mv.

Når forbuddet ophæves betyder det, at det igen er tilladt at bruge åben ild. Det er stadig ikke tilladt at tænde bål. Det gælder også for Sankt Hans bål. Haveaffaldet må bortskaffes til Genbrugspladsen eller via den kommunale haveaffaldsordning.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.