Uddannelsesvejledning

Er du ung mellem 12 og 29 år og søger information om uddannelse og beskæftigelse? Så læs videre.

Den kommunale ungeindsats

Er du mellem 15 og 25 år, er du omfattet af den kommunale ungeindsats og kan få hjælp i Ungeenheden.

Læs mere

6.-10. klasse - For elever og forældre

I løbet af din skoletid fra 6.-10. klasse skal du igennem undervisning og forskellige aktiviteter, der forbereder dig til dit valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

15-29-årige uden uddannelse

Er du mellem 15 og 29 år og uden ungdomsuddannelse? Så hjælper vi dig til at blive afklaret omkring dine uddannelsesønsker og -muligheder.

Læs mere