15-29-årige uden uddannelse

Er du mellem 15 og 29 år og uden ungdomsuddannelse? Så hjælper vi dig til at blive afklaret omkring dine uddannelsesønsker og -muligheder.

Uden job og uddannelse

Hvis du modtager offentlig forsørgelse og endnu ikke har en ungdomsuddannelse, kan Ungeenheden hjælpe dig i gang med et uddannelsesforløb. Kontakt en vejleder for at høre nærmere. 

Find din vejleder

I et vejledningsforløb taler vi om:

  • Dine uddannelsesønsker og –muligheder.
  • Jobmuligheder efter endt uddannelse.
  • Ønsker om i praktik for at blive mere afklaret omkring uddannelsesvalg.
  • Hvordan din økonomi kan se ud under og efter uddannelse.
  • Hvor du kan søge yderligere oplysninger om bolig under uddannelse.


Du vil automatisk blive kontaktet af en uddannelsesvejleder mindst to gange om året, så længe du ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Men du er altid velkommen til selv at kontakte os, så snart du har brug for det.

Har du gennemført en ungdomsuddannelse, og har du brug for uddannelsesvejledning, skal du kontakte Studievalg Danmark.

Ungeenheden

Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post