Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger.

Kropsbårne hjælpemidler

Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om kropsbårne  hjælpemidler.

Læs mere

Ikke kropsbårne hjælpemidler

Forebyggelse og Visitation foretager sagsbehandling, tilbyder råd og vejledning vedrørende ikke-kropsbårne hjælpemidler og boligændringer.

Læs mere

Støtte til køb af bil

Du kan få bevilget støtte til bil, hvis du opfylder visse betingelser.

Læs mere