Trafiktællinger

Helsingør Kommune foretager trafiktællinger på nogle af kommunens veje for at følge med i trafikudviklingen i kommunen.

Nogle tællinger foretages med faste tællestationer. Andre foretages med slangetællinger lagt over vejen eller opsætning af en mobilboks.

Du kan vælge at se tre kategorier:

  • Antal køretøjer pr. døgn.
  • Antal køretøjer pr. hverdagsdøgn.
  • Køretøjer pr. julidøgn.

Sådan bruger du kortet

  • Klik på den tælling, du ønsker. 
  • Klik herefter på den gule cirkel og tællingen kommer frem.

Se hvor mange køretøjer, der kører på Helsingør Kommunes veje

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.