Betaling til Helsingør Kommune

Brug selvbetjeningsløsningen Mit betalingsoverblik, Betalingsservice eller din netbank. Du kan ikke betale regninger i Borgerservice.

Mit betalingsoverblik

I selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik” får du et overblik over dine eventuelle mellemværende med Helsingør Kommune.

Du kan fx se, hvad du betaler for dit barns daginstitution, eller hvad du skal betale i ejendomsskat. Du kan betale dit mellemværende og tilmelde dine fremtidige regninger til Betalingsservice eller MobilePay.

Er du tilmeldt MobilePay, kan du se regningerne i MobilePay appen og i Mit Betalingsoverblik. Er du tilmeldt Betalingsservice, kan du se dine regningerne på den oversigt, du modtager fra Betalingsservice.

Du logger på Mit Betalingsoverblik ved brug af MitID.

I selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik” kan du få et overblik over dine eventuelle mellemværende med Helsingør Kommune.

Du kan fx se, hvad du betaler for dit barns daginstitution, eller hvad du skal betale i ejendomsskat. Du kan betale dit mellemværende og tilmelde dine fremtidige regninger til Betalingsservice eller MobilePay.

Er du tilmeldt MobilePay, kan du se regningerne i MobilePay appen og i Mit Betalingsoverblik. Er du tilmeldt Betalingsservice, kan du se dine regningerne på den oversigt, du modtager fra Betalingsservice.

Du logger på Mit Betalingsoverblik ved brug af MitID.

Hvis du ikke kan betale din regning, skal du hurtigst muligt kontakte Opkrævningen i Helsingør Kommune. Kontakt os inden betalingsfristen udløber. Hos Opkrævningen kan du høre om dine muligheder for at aftale en afdragsordning. Som udgangspunkt skal din afdragsordning være afviklet indenfor 18 måneder og med minimum 100 kr. om måneden.

Der kan være krav, som Helsingør Kommune ikke tilbyder en afdragsordning på. Fx den månedlige betaling af daginstitution og betaling af ejendomsskat.

Hvis du ønsker en afdragsordning på tilbagebetaling af kontanthjælp, ydelser eller pension gælder der særlige regler, hvor Helsingør Kommune skal fastsætte det månedlige afdrag ud fra din aktuelle indkomst.

Når du har en afdragsordning med Helsingør Kommune, er din gæld fortsat registreret til modregning i dine eventuelle krav på udbetaling fra det offentlige – fx overskydende skat eller moms. Registreringen vil først blive slettet, når din gæld er betalt.

Din betalingsaftale kan tilmeldes Betalingsservice.

Hvis du ikke har betalt dine regninger, kan Opkrævningen sende restancen til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Restancen vil være registreret til modregning i dine eventuelle krav på udbetaling fra det offentlige – fx overskydende skat eller moms. Registreringen bliver først slettet, når restancen inklusiv renter er betalt.

Hvis din restance bliver sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen, modtager du en underretning fra Opkrævningen. Herefter er det Gældsstyrelsen, du skal kontakte vedrørende betalingen.

Du kan kontakte Gældsstyrelsen på tlf. 70 15 73 04. Gældsstyrelsen beregner renter af de krav, som er til inddrivelse.

Gældsstyrelsen har følgende muligheder for at inddrive gælden:

  • Trække i din løn.
  • Foretage udlæg i dine aktiver (fx hus, bil, båd, aktier, obligationer med videre).
  • Modregne i dine udbetalinger fra det offentlige.
  • Stævne dig, for senere at bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder op.
  • Begære din ejendom på tvangsauktion.
  • Registrere dig i Ribers Kreditinformation.

Skal du overføre penge til Opkrævningen fra udlandet, er dit indbetalingskort blevet væk eller er din betalingsservice ikke gået igennem, så skal du anvende følgende oplysninger:

Bank: Spar Nord Bank
Reg.nr: 9035
Kontonr: 4573656984
Kreditornr: 89648653
BIC-kode (SWIFT-nr): SPNODK22
IBAN-nr: DK1890354573656984

Husk at oplyse hvad og hvem beløbet vedrører samt indbetalerens navn og adresse. Er du i tvivl, så kontakt Opkrævningen på tlf. 49 28 16 16.

Har du et indbetalingskort med oplysning om PBS-nr., Deb.grp.nr. og kundenr. så kan du tilmelde betalingen til Betalingsservice.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage indbetaling i Borgerservice. Vi henviser i stedet til, at du tilmelder din regning til Betalingsservice eller betaler via din netbank.

Ved manglende rettidig indbetaling af et kommunalt krav sender Opkrævningen en rykker med gebyr. Størrelsen af gebyret er forskellig og afhænger af kravets art.

For kommunale krav, som er tillagt udpantningsret, bliver størrelsen af gebyret fastsat efter gebyrloven. Det gælder fx ejendomsskat, parkeringsafgift og daginstitution.

Gebyret er 250 kr. pr. rykker for krav på 500 kr. eller derover og 100 kr. pr. rykker for krav under 500 kr. 

For kommunale krav, som ikke er tillagt udpantningsret, bliver størrelsen af gebyret fastsat efter renteloven. Det gælder fx husleje til kommunale boliger eller erstatning af biblioteksbøger. 

Gebyret udgør 100 kr. pr. rykker.

Ved tilsigelse til udlæg for manglende betaling af ejendomsskat påløber et underretningsgebyr på 450 kr. 

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk