Skat - forskudsopgørelsen 2024

Ejer du fast ejendom, vil der være store ændringer i din forskudsopgørelse for 2024.

Fremover vil du skulle betale din ejendomsskat via din forskudsopgørelse og ikke via girokort/betalingsservice.

Det betyder, at hver gang du får udbetalt din løn, pension mm., vil du have betalt en del af ejendomsskatten.

Du behøver derfor ikke længere at sætte penge af på budgetkontoen til betaling af ejendomsskat i januar og juli måned.

Hvad er der sket med mit fradrag?

Når ejendomsskatten fremover opkræves via forskudsopgørelsen, betyder det at dit fradrag bliver mindre.

Skal du fx betale 500 kr. i ejendomsskat pr. måned, og har du en trækprocent på 40 %. Så vil fradraget som tommelfingerregel blive 1.250 kr. mindre pr. måned.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til forskudsopgørelsen?

Du kan læse mere om opkrævning af ejendomsskat via årsopgørelsen/forskudsopgørelsen på SKATs hjemmeside www.skat.dk

Eller kontakt SKAT forskud på 72 22 28 28.