Førtidspension

Er din arbejdsevne varigt nedsat, og er du mellem 18 og folkepensionsalderen, kan du søge om førtidspension.

Krav for at få førtidspension

  • Du er mellem 18 og folkepensionsalderen.
  • Din arbejdsevne er varigt nedsat.
  • Nedsættelsen er af et sådan omfang, at du uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Tilkendelse af førtidspension sker på baggrund af en samlet vurdering af helbredsmæssige, arbejdsmæssige og social forhold.

Kommunen træffer først afgørelse om førtidspension, når det er dokumenteret, eller det er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres gennem aktivering, revalidering eller behandling.

Sådan søger du

Du skal henvende dig til din aktuelle sagsbehandler i Center for Job, Borgerservice og Teknologi, som vil behandle din ansøgning og lave en indstilling til Rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet laver herefter indstilling til Borgerservice, som træffer afgørelsen.

Hvis du har brug for at vide mere om lovgivningen omkring førtidspension, kan du se det på Borger.dk.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er Helsingør Kommune, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Læs mere om førtidspension

Kontakt Udbetaling Danmark

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28