Socialt frikort

Problemer med misbrug, hjemløshed eller psykiske udfordringer? Så kan du måske få et socialt frikort og tjene op til 20.000 kr. om året.

Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v. Beløbet bliver ikke modregnet i dine forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Hvem kan søge socialt frikort?

Socialt frikort er for personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service. Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen skal være langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at man hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Søg socialt frikort

Formålet med Det sociale frikort er at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

For borgere: Send Digital Post 
For virksomheder: Send Digital Post