Job på særlige vilkår

Revalidering

Revalidering er et tilbud til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, hvor det er realistisk at forløbet kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse.

Læs mere

Fleksjob

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller et handicap.

Læs mere

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er til ledige personer, der er visiterede til fleksjob. Fleksjobvisiterede modtager ydelsen, så længe man venter på et fleksjob.

Læs mere

Fleksydelse

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Fleksydelse minder om efterløn, men er målrettet personer, der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Handicaphjælp

Har du en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få tilskud i form af personlig assistance eller hjælpemidler på jobbet.

Læs mere

Tilskud til transportudgifter

Modtager du bestemte ydelser og deltager i vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, kan du have mulighed for tilskud til transportudgifter.

Læs mere