Revalidering eller omskoling

Revalidering er et tilbud til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, hvor det er realistisk at forløbet kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse.

Betingelser for at få tilbudt revalidering

For at kunne få tilbud om revalidering eller omskoling, skal du opfylde disse betingelser:

  • Du har en begrænsning i din arbejdsevne.
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre dig til hel eller delvis selvforsørgelse.
  • Erhvervsrettede aktiviteter, fx aktivering efter Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning, har ikke været nok til at bringe dig ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Afklaring af arbejdsevne

For at få tilbud om revalidering eller omskoling, skal din arbejdsevne være begrænset. Din arbejdsevne er din evne til at varetage et arbejde i bred forstand. Det vil sige ikke nødvendigvis det job, som du tidligere har haft, eller er uddannet til. Begrænsningen i arbejdsevnen kan være begrundet i fysiske eller psykiske faktorer, men også særlige sociale forhold indgår i vurderingen.

For at kunne vurdere din arbejdsevne, skal der udarbejdes en rehabiliteringsplan sammen med dig. Rehabiliteringsplanen beskriver dine ressourcer og dine udfordringer i forhold til din arbejdsevne.

I forbindelse med rehabiliteringsplanen skal der indhentes en del oplysninger. Det kan fx være helbredsmæssige oplysninger fra din læge, speciallæge eller hospitalet. Derudover skal du deltage i en eller flere praktiske afprøvninger af din arbejdsevne. Det kan fx være virksomhedspraktik.

Forløbet skal tilrettelægges sådan, at du kan gennemføre det på så kort tid som muligt.

Udgifter til transport

Læs om tilskud til transportudgifter

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40