Tilskud til transportudgifter

Modtager du bestemte ydelser og deltager i vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, kan du have mulighed for tilskud til transportudgifter.

Hvornår kan du få tilskud til transportudgifter?

Når du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse og deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, har du mulighed for at få tilskud til helt eller delvist at dække dine transportudgifter.

Du har ret til tilskud til dine transportudgifter, når den daglige transport mellem din bopæl og stedet, hvor du er i tilbud, og retur er mere end 24 km. Der kan kun udbetales godtgørelse for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Derudover kan du i nogle tilfælde være berettiget til godtgørelse til transportudgifter, hvis der er mindre end 24 km. mellem din bopæl og stedet, hvor du er i tilbud, og retur.

Tilskud til transport i særlige tilfælde

Der er i Jobcenter Helsingør fastsat retningslinjer for udbetaling af tilskud til transportudgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud efter beskæftigelseslovgivningen, hvor der er mindre end 24 km. mellem din bopæl og stedet, hvor du er i tilbud, og retur.

Jobcenter Helsingør kan efter et individuelt skøn bevilge tilskud til transportudgifter, når der er tale om følgende situationer:

  • Når det er af afgørende betydning for din mulighed for at deltage i tilbud, kan Jobcenter Helsingør bevilge tilskud til transport i tilbudsperioden.
  • Når det er af afgørende betydning, at du kan påtage dig ordinært arbejde eller et løntilskudsjob, kan Jobcenter Helsingør bevilge tilskud til dine transportudgifter den første måned. Det vil sige frem til din første lønudbetaling.

Godtgørelsen kan dog for en måned aldrig overstige 1.000 kr. før skat uanset din faktiske udgift.

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40