Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er til ledige personer, der er visiterede til fleksjob. Fleksjobvisiterede modtager ydelsen, så længe man venter på et fleksjob.

 Søg ledighedsydelse - Brug MitID


Ved ledighed har fleksjobvisiterede ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge. De har derimod ret til ledighedsydelse. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at du:

  • Opfylder betingelserne for at få et fleksjob.
  • Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob.
  • Tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde.
  • Ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob.
  • Kommunen skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.

Læs mere på borger.dk

Ydelsescenter - Fleksjob og ledighedsydelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Ydelsescenter