Hestehold

Når du har eller ønsker at etablere et hestehold gælder der nogle specielle regler.

Hvor må man holde hest?

Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i
sommerhusområder. I landzoneområder, der er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og erhverv, er det heller ikke tilladt at holde heste.

Se landzoneområderne på kort (vælg planlægning og zonekort)

Hvornår er hesteholdet erhvervsmæssigt?

For at falde ind under definitionen for ikke-erhvervsmæssige hestehold må du højst have 4 heste med føl på ejendommen.

I landzonereglerne er erhvervsmæssigt dyrehold defineret anderledes. Fx er hestehold først erhvervsmæssigt, hvis det er hesteavl med mere end fem til syv avlshopper, og det fremgår af virksomhedsplanen, at det er erhvervsmæssig landbrugsdrift.

Læs om etablering af ridehaller i landzone i forbindelse med stutteri

Tilladelse til hestehold

Helsingør Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for alle ejendomme med hestehold i Helsingør Kommune.

På hestehold med flere end 15 dyre enheder (DE) (fx flere end 34 heste på 600 kg) skal du inden du etablerer eller udvider, have en tilladelse fra Helsingør Kommune.

Anmeld dit hestehold

Det er vigtigt, at du søger i god tid, da der er en længere sagsbehandlingstid på denne type hestehold.

Beregning af dyreenheder (DE) for heste
Heste under 300 kg. = 4,7 heste pr. DE
Heste på 300-500 kg. = 2,9 heste pr. DE
Heste på 500-700 kg. = 2,3 heste pr. DE
Heste over 700 kg. = 1,9 heste pr. DE

Eksempel: Fem islandske heste med en vægt på ca. 400 kg giver 5/2,9 = 1,7 DE

Anmeldelse og tilsyn

Inden du etablerer eller udvider dit hestehold, stald eller mødding mv. skal du anmelde det til Helsingør Kommune.

Anmeld dit hestehold

Helsingør Kommune fører tilsyn med dit erhvervsmæssige hestehold mindst hvert sjette år. I forbindelse med tilsyn og godkendelse opkræves et gebyr.

Miljøkrav og regler

Læs miljøkravene for hestehold

Bemærk, at der er en lang række andre regler end de miljømæssige for
hestehold. Fx kræver de fleste byggerier byggetilladelse.

Et ridecenter, en hestepension, en rideskole, en ridebane, mm. kræver desuden en dispensation efter planloven.

Lov om hold af heste stiller en række krav om størrelse og indretning
af stalde og folde.

Læs mere om byggeri i forbindelse med dyrehold


Byggeri i forbindelse med dyrehold

Du skal altid anmelde, hvis du bygger nyt eller ændrer på byggeri, der har med erhvervsmæssigt dyrehold at gøre fx stald, læskur eller gødningsanlæg.

Byggeri til dyrehold - heste

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk